Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Forsker: Myte at den store skole er bedre end den lille

Der er intet belæg for at bruge skolers størrelser som en målestok for kvalitet. Det fastslår dansk forskningschef. Sydslesvig gør klogt i at holde fast ved sine små skoler, siger formanden for organi­sationen Skole og Forældre.
Der er intet belæg for at bruge skolers størrelser som en målestok for kvalitet. Det fastslår dansk forskningschef. Sydslesvig gør klogt i at holde fast ved sine små skoler, siger formanden for organi­sationen Skole og Forældre.

I den ophedede debat om de små skolers fremtid i Sydslesvig konstaterer forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA Pædagogik & Samfund, Campus Aarhus, at det ikke er muligt at fastslå, hvorvidt små skoler er bedre end store eller vise versa.

Det er faldet en del forældre for brystet, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig i sin argumentation for at lukke fire små skoler henviser til, at det blandt andet skal sikre et højt fagligt miljø alle steder.

– Hvis man afsætter mange ressourcer til ledelse og fagpersonale på den store skole, kan der opstå et miljø, hvor der er høj professionel sparring målt op mod den lille skole. Men der er ikke forskningsresultater, der giver et entydigt billede. Den lille skole vil ofte give elever og forældre de trygge rammer, som forældrene især efterspørger, mens eleverne er små, siger Andreas Rasch-Christensen.

Hold fast i de små

Det er formand for forældreorganisationen Skole og Forældre Mette With Hagensen, Varde, enig i.

– Det eneste argument, der bærer igennem til fordel for den store skole, er det faglige miljø. For forældrene er det afgørende, at der er dygtige lærere, der har fagligheden på plads. Men det gælder især for de ældre elever, der er nået til udskolingen. Små børn har også krav på høj faglighed, men i de små klasser handler det mest om dansk og regning. Trygheden spiller en stor rolle. Den kan den lille skole levere, siger Mette With Hagensen, der mener, at det danske mindretal gør klogt i at bevare sine små skoler.

Der er intet belæg for at bruge skolers størrelser som en målestok for kvalitet. Det fastslår dansk forskningschef. Sydslesvig gør klogt i at holde fast ved sine små skoler, siger formanden for organi­sationen Skole og Forældre. Foto: Lars Bertelsen

Der er intet belæg for at bruge skolers størrelser som en målestok for kvalitet. Det fastslår dansk forskningschef. Sydslesvig gør klogt i at holde fast ved sine små skoler, siger formanden for organi­sationen Skole og Forældre. Foto: Lars Bertelsen

Bindeleddet lokalt

– For mindretallet handler det netop ikke kun om undervisning, men om at holde fast i den danske kultur. Det er den afvejning, Skoleforeningen står overfor. Samler man skolerne til større enheder, risikerer man, at det bliver for bøvlet vælge en dansk skole til. Der vil måske blive for meget transport, siger Mette With Hagensen.

Samme argument fremfører Andreas Rasch-Christensen ud fra en dansk virkelighed, hvor der er lukket over 300 mindre skoler i løbet af en kort årrække.

– En skole binder sammen i lokalsamfundet. Historisk ved vi, at når den forsvinder, så forsvinder meget andet også, fastslår forskningschefen.

I den ophedede debat om de små skolers fremtid i Sydslesvig konstaterer forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA Pædagogik & Samfund, Campus Aarhus, at det ikke er muligt at fastslå, hvorvidt små skoler er bedre end store eller vise versa. Foto: Inge Lynggaard Hansen

I den ophedede debat om de små skolers fremtid i Sydslesvig konstaterer forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA Pædagogik & Samfund, Campus Aarhus, at det ikke er muligt at fastslå, hvorvidt små skoler er bedre end store eller vise versa. Foto: Inge Lynggaard Hansen

kommentar
deling del

Skriv et svar