Single Daily
af

Niels Anton Heilskov

Forsinkelser sætter spørgsmål ved milliard-kontrakter

Forsinkelsen af processen med at få en byggetilladelse i Tyskland ser ud til at betyde, at de største entreprenørkontrakter i det cirka 60 milliarder kr. dyre byggeprojekt skal genforhandles.
Forsinkelsen af processen med at få en byggetilladelse i Tyskland ser ud til at betyde, at de største entreprenørkontrakter i det cirka 60 milliarder kr. dyre byggeprojekt skal genforhandles.

De mange indsigelser omkring forbindelsen over Femernbælt betyder, at politikerne og firmaet bag byggeriet, Femern A/S, først regner med at få byggetilladelsen i 2020 og dermed kan have byggeriet færdigt i 2028. Men det vil betyde, at store milliardkontrakter skal genforhandles.

Da Femern A/S sidste år underskrev de store kontrakter for arbejdet med at bygge sænketunnellen, portaler, ramper og udføre gravearbejdet, løb kontrakterne til 2019, men det var på betingelse af, at der var mulighed for at genforhandle dem på det tidspunkt, hvis arbejdet endnu ikke var gået i gang. Hos Femern A/S er man ikke interesseret i at gå for meget i detaljer med en kommende forhandling, men de mener, at de står stærkt rustet.

– De betingede kontrakter, vi underskrev sidste år, betyder at entreprenørerne er bundet af deres tilbud frem til ultimo 2019, så vi har tid til at vente på den tyske godkendelse. Kontrakterne indeholder tillige en genforhandlingsmekanisme, som kan håndtere en eventuel yderligere forsinkelse af den tyske proces, skriver teknisk direktør i Femern A/S Henrik Christensen til Flensborg Avis.

Tunnellen under Femern bælt er Nordeuropas største trafikprojekt, og projektet bliver danmarkshistoriens hidtil største anlægsprojekt. Derfor er det også naturligt, at der opstår udfordringer undervejs. Men når det kommer til at genforhandle kontrakter for mange milliarder kroner, stiller det alt andet lige ordregiveren mere usikkert, det forklarer Grith Skovgaard Ølykke, der er ekspert i udbudsret ved Copenhagen Business School i København.

– Ved en genforhandling står ordregiver mere usikkert end ved den oprindelige indgåelse af kontrakten. Det er blandt andet fordi der allerede er afholdt omkostninger til udbuddet, hvor leverandøren er blevet valgt, forklarer hun.

Usikkerheden består primært i, at realiteterne hurtigt kan have ændret sig, siden kontrakten blev underskrevet.

Det kan handle om materialer, der stiger i pris eller mangel på arbejdskraft, der kan være med til at øge prisen i forhold til den oprindelige kontrakt.
Grith Skovgaard Ølykke

Hun understreger dog, at det slet ikke er unormalt at se genforhandlinger af denne slags kontrakter, og at det typisk vil kunne ordnes indenfor reglerne, uden at kontrakterne skal ud i en ny udbudsrunde. Skulle det ske, ville det dog kunne betyde, at projektet blev forsinket yderligere.

– I så fald skal man starte forfra med et nyt udbud. Det kan typisk klares på et par måneder. Men man kan skære det ned, hvis det virkelig haster, siger Grith Skovgaard Ølykke.

Femern A/S betaler gerne for det gode tilbud

Hos Femern A/S understreger man, at man er meget tilfreds med kvaliteten og prisen på de tilbud, der er skrevet under på.

Og de føler, at det er naturligt, at der skal betales noget ekstra for at få den fleksibilitet i kontrakterne, som usikkerheden ved den tyske godkendelsesproces medfører.

– Det er klart, at det koster noget at have betingede kontrakter, men det er en afvejning af, at vi på den ene side ønsker at fastholde de stærke kvalitetsbud, vi har fået fra store erfarne entreprenører, og på den anden side naturligvis også må respektere den tyske proces, svarer Henrik Christensen skriftligt.

Femern forbindelsen var oprindeligt planlagt til at stå færdig i 2018, nu håber og regner firmaet bag byggeriet med at kunne have tunnellen færdig i løbet af 2028.

kommentar
deling del

Skriv et svar