Single Daily
af

Rasmus Meyer

Fornyelse er en svær ting i Sydslesvig

Mottoet til årsmøderne lægger op til debat om fornyelse af mindretallet. Men den fornyelse kan være svær i mindretallet. Derfor skal alle foreninger inddrages, mener Gitte Hougaard-Werner.
Mottoet til årsmøderne lægger op til debat om fornyelse af mindretallet. Men den fornyelse kan være svær i mindretallet. Derfor skal alle foreninger inddrages, mener Gitte Hougaard-Werner.

Fornyelse skal der til.
Årsmødemotto 2017

Sådan lyder dette års motto ved årsmøderne i Sydslesvig. Og fornyelse skal der uden tvivl til. Det mener Gitte Hougaard-Werner, formand for årsmødeudvalget og første næstformand i Slesvigsk Forening (SSF).

Men fornyelse kan være en svær ting i mindretallet.

– For mange er mindretallet en hjertesag. Der er mange følelser involveret, og derfor kan nogle hurtigt føle sig trådt over tæerne, når det gælder fornyelser, forklarer Gitte Hougaard-Werner.

Det ændrer dog ikke ved, at der skal fornyelse til, mener hun. Men det skal ske med respekt for mindretallets historie og med respekt for de mange ildsjæle og foreningerne i mindretallet.

Læs mere: De danske årsmøder i Sydslesvig

Årsmødernes motto er tænkt som et oplæg til debat om fornyelse i mindretallet. Men samtidig skal årsmøderne selv være en del af fornyelsen.

– Vi har bedt alle årsmødearrangørerne om at komme med en fornyelse. Det kan være en lille ting, som for eksempel at servere Hot Dogs i stedet for pølser. Det kan også være lidt større fornyelser, som i Slesvig, hvor optoget går gennem byen til gymnasiet, forklarer Gitte Hougaard-Werner.

– Fornyelse betyder ikke, at vi glemmer vores rødder. Men man må godt studse det gamle træ lidt, og der må også plantes nye træer.

Årsmødeplakat 2017

Alle skal være med

– Fornyelse er kun mulig, hvis alle er med, og en gang i mellem skal der ruskes lidt i folk, siger Gitte Hougaard-Werner.

Det er flere enige i, og der har i tidernes løb været forsøg på at ruske i træet.

To af dem, der prøvede var Anders Kring og Ronny Grünewald, dengang begge Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU).
Anders Kring og Ronny Grünewald stod bag den såkaldte Regionsmodel.

Læs mere: Unge fraflyttere fra mindretallet: Opdater betydningen af at være dansk

I grove træk gik modellen ud på, at omstrukturere mindretalsorganisationerne, så de ikke længere handler hver for sig. I stedet skulle mindretallet i Sydslesvig styres af et folkevalgt udvalg. De nuværende organisationer skulle så være en del af en stor fælles organisation.

Regionsmodellen var et meget omstridt emne i mindretallet, men i sidste ende så den aldrig dagens lys.

Alligevel har arbejdet med Regionsmodellen været god for noget, mener Ronny Grünewald. Den har nemlig sat gang i en debat om fornyelse i mindretallet.

– Jeg vurderer, at det var et skridt i den rigtige retning. Det er glædeligt, at man nu er gået i gang med at arbejde med en fælles mission og vision for det danske mindretal, forklarer han.

– Årsmødemottoet er aktuelt, specielt for Sydslesvig. Der skal fornyelse til. På det kraftigste. Men det kræver, at nogle forstyrrer systemet, lyder det fra Ronny Grünewald, der understreger, at det med at forstyrre er ment på en positiv måde.

Han ønsker sig, at mindretalsbefolkningen inddrages i fornyelsesprocessen. Han foreslår en befolkningsrundspørge, hvor menige sydslesvigere giver deres bud på, hvordan mindretallet bør være.

Med Årsmødemottoet “Fornyelse skal der til” har årsmødeudvalget lagt op til at menige sydslesvigere ved årsmøderne kan komme med deres bud på, hvordan den fornyelse kan se ud, og Årsmødeudvalget har planer om, at følge op på emnet efter årsmøderne.

kommentar
deling del

Skriv et svar