Single Daily
af

Rasmus Meyer

Forældre vil starte børnepasning i Risby

Mindretallet i Risby mangler et tilbud til børnehavebørn, mener forældrene på stedet. De vil nu starte en dansk pasningsordning.
Mindretallet i Risby mangler et tilbud til børnehavebørn, mener forældrene på stedet. De vil nu starte en dansk pasningsordning.

En forældregruppe i Risby vil nu tilbyde en pasningsordning til børn i aldersgruppen fra et til seks år. Pasningen skal foregå på dansk, og den skal gøre op med, at forældrene i dag skal køre til Egernførde for at deres børn kan gå i en dansk børnehave.

– Den situation har længe været et dilemma for forældrene, siger Gregor Hübner, der er en af forældrene bag initiativet ved navnet »Små Børn Risby«.

– Når omegnens forældre ønsker, at deres børn går i skole her på den danske skole, skal de først sende dem til børnehaven i Egernførde, uddyber han og tilføjer, at forældrene mener, det er kompliceret, unødvendigt og en belastning for miljøet.

Start efter sommerferien

Derfor arbejder de på, at der snart kommer et dansk tilbud til børnehavebørn i Risby. Det kunne teoretisk allerede starte efter sommerferien.

I første omgang vil forældrene lave en slags legegruppe. Den er tænkt som en blød start, der imødekommer forældrenes ønske og samtidig tydeliggør, at der er et behov for et dansk dagtilbud i Risby.

Forældregruppen understreger nemlig, at der mangler børnehavepladser. Risby er ifølge gruppen i vækst, og der er mange børnefamilier. Desuden satser forældregruppen på, at en egen dansk pasningsordning vil føre til et stigende elevtal på den danske skole i Risby.

Skolen er en af de fire danske skoler, hvis lukning styrelsen i Skoleforeningen foreslog i strukturudviklingskataloget.

Forældrene i Risby har startet initiativet »Små børn i Risby«. De ønsker en dansk pasningsordning på stedet. Foto: Emma Gronau

Forældrene i Risby har startet initiativet »Små børn i Risby«. De ønsker en dansk pasningsordning på stedet. Foto: Emma Gronau

Flere muligheder

Forældregruppen vil lægge ud med en legegruppe. Men i et næste skridt skal der laves en slags dagplejegruppe. Blandt forældrene er der personer med tilsvarende pædagogisk uddannelse.

– Den store drøm er selvfølgelig, at vi på et tidspunkt får en dansk børnehave i Risby, forklarer Gregor Hübner.

Forældregruppens ønske inkluderer den danske skole i Risby. For pasningsordningen skal være på skolens matrikel, hvor der er faciliteterne til det. Ifølge forældregruppen vil pasningsordningen ikke forstyrre skoledriften. Samtidig får børnehavebørnene fra starten af kendskab til skolen.

Planen kræver dog en tilladelse fra Skoleforeningen. Derfor har forældrene henvendt sig til Skoleforeningens direktion.

Lars Kofoed-Jensen, Skoleforeningens direktør, forklarer, at direktionen er glad for forældrenes engagerede forslag. Samtidig forklarer han, at direktionen er nødt til at fastholde, at der kører en politisk proces i forhold til strukturen.

– Den skal vi som forvaltning ikke gribe ind i. Derfor må forældrene afvente resultatet af den proces, forklarer han.

Til forældrenes ønske om, at der på sigt kommer en dansk børnehave i Risby, siger Lars Kofoed-Jensen, at en sådan ændring af Skoleforeningen udbud er et politisk anliggende, der naturligt hænger sammen med udfaldet af processen om strukturudviklingen i Skoleforeningen.

kommentar
deling del

Skriv et svar