Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Flot, Danmark

Så mangler vi bare her syd for grænsen, at politikerne i Slesvig-Flensborg Amt også besinder sig.
Jørgen Møllekær

Når der rises, skal man huske også at rose, når fejl erkendes. Danmark fik fredag ryddet op i den pinlige sag, hvor Socialstyrelsen i København havde nægtet at give tilskud til det tyske mindretals »Sozialdienst«.

Styrelsen havde blandt andet givet afslaget med henvisning til, at det tyske mindretal tillader sig at informere om sine sociale ydelser på tysk over sine tyske medlemmer. Lige præcis deri lå den tåkrummende fejlbehandling.

For os andre er det ret indlysende, at et mindretal i sagens natur kun kan trives, hvis vi kan udfolde os på vores mindretalssprog. Ovenikøbet har Danmark nået at få sig en lille næse, idet Europarådets seneste landerapport om Danmark fra januar i år også kritisk omtaler denne klare diskriminering fra en dansk myndighed.

Men fredag blev et flertal af partier på Christiansborg med socialminister Astrid Krag i spidsen så endelig enige om at få sagen løst. Sozialdienst får i år og to år frem 400.000 kroner til sit sociale arbejde. Fra 2023 dog kun 300.000 kroner, men da man havde søgt om 350.000 kroner må man sige, at det er i orden. Det er ikke mindst det sønderjyske folketingsmedlem Nils Sjøberg fra De Radikale, som vikarierer for barselsramte Lotte Rod, der har kæmpet en brav og stædig kamp. Sagen måtte helt omkring statsministerens bord, før der kom skred i sagen. Men løst er den altså nu.

Så mangler vi bare her syd for grænsen, at politikerne i Slesvig-Flensborg Amt også besinder sig. Amtet besluttede før jul at spendere 635.000 euro årligt på at droppe egenbetalingen for skolebuskørsel for forældre med børn på de tyske offentlige skoler. Forældre med elever på de danske skoler, der er vores offentlige skoler, blev imidlertid ikke omfattet. De 43.000 euro denne logiske ligestilling ville have kostet amtet yderligere per år, har CDU og SPD stemt imod. De henviser blandt andet til, at den slags ifølge dem må løses i delstatsregeringens budget. Hvilket er en fejlslutning.

Mindretalsrådgiver Johannes Callsen (CDU) gik ind i sagen midt i januar for at mægle. Callsen gav dengang udtryk for, at sagen ikke var specielt heldig særligt lige nu, hvor 100-året for grænsedragningen markeres. Det har han fuldstændig ret i. Så mangler vi bare, at få denne ligeledes klokkeklare diskriminering af det danske mindretal løst, inden festlighederne er forbi. Med mindre Tyskland venter, indtil Europarådet dykker ned i sagen. Få det nu løst.

kommentar
deling del

Skriv et svar