Single Daily
af

Thomas Schumann

Flertal i Sydslesvigudvalget kritiserer Mette Bock

Martin Henriksen og Christian Rabjerg Madsen kritiserer kulturminister Mette Bock for at placere ansvaret for uenigheden over Mindretallenes Hus hos det danske mindretal.
Martin Henriksen og Christian Rabjerg Madsen kritiserer kulturminister Mette Bock for at placere ansvaret for uenigheden over Mindretallenes Hus hos det danske mindretal.

Kulturminister Mette Bock (LA) udtrykte i torsdagens udgave af Flensborg Avis bekymring for, at Mindretallenes Hus splitter mindretallet ad. Det har fået hende til at tvivle på, om hun skal imødekomme Sydslesvigsk Forenings (SSF) ansøgning om en bevilling til projektet.

To medlemmer af Sydslesvigudvalget, Martin Henriksen (DF) og Christian Rabjerg Madsen (S), kritiserer Mette Bock for at have taget imod SSFs ansøgning, eftersom Sydslesvigudvalget i forvejen har afslået en lignende ansøgning fra SSF. Samtidig kritiserer begge politikere kulturministeren for at antyde, at mindretallet selv skulle bære skylden for splittelsen over Mindretallenes Hus.

– Mette Bock smører tykt på, når hun antyder, at balladen omkring Mindretallenes Hus skyldes mindretallet selv, eller skyldes de dele af mindretallet, som holder igen med at sende penge efter flere mursten. Ministerens ageren er svært at forstå, fordi det udelukkende er ministeren selv og ledelsen i SSF, som bærer ansvaret al den stund, at det er dem, der insisterer på at holde liv i projektet. Ministeren har i høj grad medvirket til splittelsen, og ikke nok med det, så må ministeren også tage på sig, at vi nu bevæger os væk fra den særlige danske mindretalsmodel. Her tænker jeg på, at ministeren åbenlyst ser bort fra udvalgets beslutning om ikke at støtte projektet, siger Martin Henriksen.

En bevilling til renovering af Mindretallenes Hus vil møde modstand fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. (Foto: Tim Riediger)

En bevilling til renovering af Mindretallenes Hus vil møde modstand fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. (Foto: Tim Riediger)

Ligeledes mener Christian Rabjerg Madsen, at Mette Bock bliver ved med at holde sagen i live.

– Hvis kulturministeren havde fulgt udvalgets afgørelse, så var sagen døet ud nu. Vi har seriøst og grundigt behandlet SSFs ansøgning i sin tid. Det er vel grunden til, at man har et udvalg, udtaler Christian Rabjerg Madsen.

Hans to anker imod projekt Mindretallenes Hus er usikkerheden om, hvorvidt driften for projektet vil tage penge fra sydslesvigbevillingen og den uenighed, der er i mindretallet.

– Med de oplysninger, der foreligger nu, er Socialdemokratiet imod projektet. Men der kan jo komme nye oplysninger frem, uddyber Christian Rabjerg Madsen.

– Vi synes ikke, at danske skatteborgeres penge skal gå til at varetage alle mulige mindretals interesser. Det fjerner fokus fra kerneopgaverne i det danske mindretal; vuggestuer, idræt og det danske sprog. Jeg håber, at kulturministeren og toppen af SSF besinder sig og indser, at de bliver ved med at hælde benzin på bålet og tager de første spadestik til at undergrave mindretalsmodellen, forklarer Martin Henriksen. Han tilføjer, at det netop er den samme model, som SSF med Mindretallenes Hus vil udbrede til de øvrige mindretal i Europa.

Martin Henriksen (t.v.) og Christian Rabjerg Madsen (t.h.) kritiserer Mette Bock for at give mindretallet skylden for splittelsen over Mindretallenes Hus. De to politikere mener, at kulturministeren selv bidrager til konflikten.

Martin Henriksen (t.v.) og Christian Rabjerg Madsen (t.h.) kritiserer Mette Bock for at give mindretallet skylden for splittelsen over Mindretallenes Hus. De to politikere mener, at kulturministeren selv bidrager til konflikten.

kommentar
deling del

Skriv et svar