Single Daily
af
AS
Anker Simonsen

Flere penge til dyreinternater

Delstatsregeringen sætter flere penge af til støtte for det arbejde, som private foreninger yder for at give herreløse dyr et rimeligt liv eller et nyt hjem.
Delstatsregeringen sætter flere penge af til støtte for det arbejde, som private foreninger yder for at give herreløse dyr et rimeligt liv eller et nyt hjem.

Miljø- og naturministeriet i Kiel har netop offentliggjort nye regler for, hvordan landdagens vedtagne støtte drift eller renovering af dyreinternater i Slesvig-Holsten skal håndteres.

En af de første ansøgninger, som ministeriet skal tage stilling til, kommer fra Slesvig, hvor omkring 30 hunde og 65 katte trænger til at komme under et nyt tag. Det nuværende er mere end saneringsmodent, og nu håber den lokale dyreværnsforening, at den kan opnå den maksimale statslige støtte på 25.000 euro.

Et lignende beløb har foreningen også ansøgt om fra det tyske dyreværns støttefond, men der skal yderligere findes godt en halv snes tusind euro, for dyrene kan være helt sikret od at blive våde i regnvejr.

I alt har miljøministeriet i år 350.000 euro til rådighed til støtte for dyreværnsforeningernes arbejde. De 100.000 euro er øremærkede til støtte for driften, mens den resterende kvarte million er støtte til investeringer i forbedringer af bygninger, bure og løbegårde for dyrene.

– De private dyreværnsforeninger gør en stor samfundsmæssig indsats ved at tage sig af de fleste af delstatens internater for herreløse dyr. Mange af internaterne er imidlertid ret nedslidte, og der er et stort behov for at renovere dem for at sikre dyrene passende rammer, erklærede miljøminister Robert Habeck ved præsentationen af de nye retningslinjer.

Fra kommunerne for dyreinternaterne tilskud til foder, pleje og dyrlægebehandling af fundne eller indleverede dyr samt et mindre beløb til »huslejen«. Derimod er der ingen kommunale tilskud at hente fra kommunerne til ombygninger for at skaffe mere plads til dyrene, fordi bure eller løbegårde ikke længere opfylder mindstekrav til dyrevelfærden.

Normalt er foreningerne derfor henvist til selv at skaffe pengene gennem medlemsbidrag eller donationer fra fonde og legater eller privatpersoner.

Nu har landdagen så tilføjet en mulighed for også at hente offentlige tilskud. Planen er også i 2019 at stille 350.000 euro til rådighed som rammebeløb.

kommentar
deling del

Skriv et svar