Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Flere lånere og besøgende på Dansk Centralbibliotek

Det er en glad chef for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Jens M. Henriksen, der kan oplyse, at udlåns- og besøgstallene har fået et markbart skub i den rigtige retning i år.

Efter år med stagnerende udlånstal ikke mindst som resultat af skærmenes indtog i de private hjem ser bibliotekets strategi ud til at virke. Tidligere var det meste af energien rettet mod bøger. Nu skal biblioteker være levende forsamlingshuse.

– Vi ved, at vi har fået mærkbart flere besøgende, og at udlånet er steget. Vi afventer spændt de nøjagtige tal inden nytår. Indikationerne tyder på en stigning på mellem fem og ti procent i årets første ti måneder, siger bibliotekschefen.

Biblioteket tilbyder foredrag, bogpræsentationer, debatmøder og udstillinger og har med Den Slesvigske Samling også meget at byde på for lokalhistorisk interesserede og slægtsforskere.

– Vi er blevet det lokale mødested. Som en modtrend til det høje tidsforbrug bag skærmene er det vores oplevelse, at folk nu i højere grad ønsker at være sammen, siger Jens Henriksen.

Trenden kendes også i Danmark, hvor biblioteker, der har lagt strategier for at være mere udfarende, har stigende udlåns- og besøgstal.

Senest har Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig formuleret en klimastrategi. På mange måder vil det store kompleks i Flensborgs Nørregade forsøge at nedsætte udslippet af klimagasser. Der er nedfældet 16 underpunkter til »Det klimabevidste bibliotek«, og det indebærer blandt meget andet, at folk kan aflevere deres korkpropper i velkomstafdelingen, at haven vil blive mere vild og dermed give plads til truet flora og fauna.

– Det vil også betyde et øget besøg, når flere får endnu flere grunde til at besøge os. Samtidig vil vi binde vores initiativer sammen med nye udstillinger med oplysning om eksempelvis truet natur, eller hvad biblioteket har at byde på af viden, der kan modvirke klimaforandringerne, siger Jens M. Henriksen.

På hjemmesiden »Denoffentlige.dk«, siger leder af Dalum Bibliotek, Karen Korntved om bibliotekets succes.

»Biblioteket er blevet omdrejningspunkt i skabelsen af lokale fællesskaber, noget som rigtig mange brugere efterspørger. Så vi går fra passiv formidling af trykte materialer til at understøtte interessefællesskaber inden for litteratur og viden – og det er da ret godt gået, at biblioteket stadig kan levere til sammenhængskraften i samfundet«, skriver Karen Korntved. Biblioteket i Odense-bydelen havde i 2018 et årligt udlån på 135.000 bøger.

Dansk Centralbibliotek udlånte sidste år 266.800 medier og havde et besøgstal i Flensborg på 88.632.

kommentar
deling del

Skriv et svar