Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Marc Reese

Flere hospicepladser er på vej til Sydslesvig

En række udvidelser og nybyggerier af hospicer er på vej i landsdelen, der dermed vil overopfylde interesseorganisations mål om 50 pladser for hver million indbyggere.
En række udvidelser og nybyggerier af hospicer er på vej i landsdelen, der dermed vil overopfylde interesseorganisations mål om 50 pladser for hver million indbyggere.

Flere vil snart kunne leve deres sidste dage på et hospice i Sydslesvig. I Nibøl, Gettorp, Flensborg og Slesvig er der henholdsvis udvidelser og oprettelser af nye hjem med særlig pleje for døende på vej. Når udvidelserne og nybyggeriet er på plads i de nævnte sydslesvigske byer plus ti bestående pladser i Rendsborg, vil der være 55 pladser. Dermed er landsdelen langt videre end det mål, Hospiz- und Palliativverband Schleswig-Holstein e.V. (HPVSH) har opstillet.

Foreningen har fået politisk opbakning til 50 senge for hver million indbyggere. Sydslesvig har 726.000 indbyggere og vil, hvis alt går som forudset, snart have 55 pladser. Foreningens mål er 144 pladser for hele delstaten. Den forrige regering afsatte ekstra 500.000 euro på finansloven til at udvide tilbuddet, og den nuværende regering har valgt at fortsætte den politik og reducere antallet af ventepladser.

Fordelingen af de nuværende pladser er ret skævt fordelt. Således må nordfriserne, der udgør 23 procent af befolkningen i Sydslesvig, nøjes med de syv pladser i Nibøl, der dog er på vej til at blive udvidet til 11.

Plejehjem kan også

Ud over hospicerne har mange plejehjem – herunder Dansk Alderdomshjem i Flensborg – et særligt udvidet tilbud til døende.

– Vi samarbejder både medicinsk og plejemæssigt med Katharinen Hospiz. Det kan eksempelvis være, at en læge fra hos­picet tilser en døende hos os, siger plejecenterets leder, Bodil Bjerregaard-Brocks.

Dansk Alderdomshjem har for tiden tre beboere, der er godkendt til såkaldt palliativ pleje. Tre af hjemmets sygeplejersker har en særlig uddannelse møntet på at pleje døende.

Dagtilbud på vej

HPVSH konstaterer med tilfredshed, at der også sker noget inden for dagtilbud om hospicepleje.

– I modsætning til andre delstater har vi i Slesvig-Holsten stadig ingen daghospice. Men der er to på vej i henholdsvis Rendsborg og Lübeck med 10-15 pladser, siger formand Roland Repp.

Daghospicer har til opgave at være aflastning for familier og pårørende i hverdagene.

Udviklingen og behovet inden for hospice begrunder han blandt andet med forandringer i familiestrukturen.

Direktør for Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg, Tom Petersen, peger på, at den generation, der kommer på plejehjem og hospice i dag, ofte har høje forventninger til plejeniveauet i deres sidste livsafsnit.

kommentar
deling del

Skriv et svar