Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Flensborgs overborgmester til FSG-ejere: Gør alt for at bevare værftet

Overborgmester retter appel til de norske ejere af Flensborg-værftet FSG. Problemerne på skibsværftet i Flensborg er typiske for den tyske skibsværftsindustri, der generelt er underfinansieret, påpeger ekspert.
Overborgmester retter appel til de norske ejere af Flensborg-værftet FSG. Problemerne på skibsværftet i Flensborg er typiske for den tyske skibsværftsindustri, der generelt er underfinansieret, påpeger ekspert.

Overborgmester Simone Lange (SPD) har i en indtrængende tone sendt en appel til ejerne af værftet FSG i Flensborg, Siem Industries, og til forbundserhvervsminister Peter Altmeier (CDU).

»Som Flensborgs overborgmester appellerer jeg indtrængende til Dem om at gøre alt for at bevare værftet og sikre dets fremtid«, skriver borgmesteren og henviser til den tyske grundlovs artikel 14, hvori det hedder: »Ejendom forpligter. Brugen af den skal også tjene almenvellet«. Borgmesteren henviser til, at 2700 ansatte direkte eller indirekte vil blive berørt, hvis FSG går fallit.

Værftet meddelte mandag, at det er i dyb krise, og at det gør alt for at finde en løsning sammen med ikke mindst delstaten, der for tiden har stillet garantier (Bürgschaften) på 130 millioner euro. Men de kan ikke bruges til nødvendige banklån, da likviditetsproblemer på værftet betyder, at betingelser for garantierne ikke er opfyldt.

Om borgmesteren vil få et svar fra direktør Kristian Siem fra Siem Industries vides ikke. Flensborg Avis har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den norske familiekoncern, der ikke figurerer med telefonnumre eller andre kontaktmuligheder på hjemmesiden. Det fremgår, at koncernen delvist opererer via skattelyet på Cayman Islands i Caribien.

I brevet til forbundserhvervsministeren spørger Simone Lange, om ministeren vil undersøge, om der kan stilles offentlige midler til rådighed »for at redde FSG og tusinder af familier i Flensborg«.

FSG i Flensborg. Foto: Lars Salomonsen

FSG i Flensborg. Foto: Lars Salomonsen

Svært marked

Ifølge seniorøkonom ved Institut der deutschen Wirtschaft Klaus-Heiner Röhl, Berlin, har værftet i Flensborg problemer, der karakteriserer mange tyske værfter:

– Der tjenes generelt for få penge. Værfterne har på grund af gentagne kriser indgået kontrakter med for korte leveringsfrister og et for lille kalkuleret overskud. Værfterne overlever i høj grad på støtte fra det offentlige, siger markedseksperten.

– Da Asien sidder på langt den største del af markedet for skibsbyggeri globalt, er der kun nicher til overs til de tyske værfter. De kan være meget dyre at udfylde, da det kræver dyr specialviden, siger eksperten. Han vil på lidt længere sigt ikke udelukke, at især Kina også er på vej ind på det marked, værftet i Flensborg arbejder i – færger og specialskibe.

kommentar
deling del

Skriv et svar