Single Daily
af

Lennart Adam

Flensborgs nordlige bydel stadig en problemzone

Ingen steder i Flensborg bor der flere bistandsmodtagere end i bydelene Nystaden og den nordlige bydel Nordstadt. Hver femte arbejdssøgende i Flensborg bor her.
Ingen steder i Flensborg bor der flere bistandsmodtagere end i bydelene Nystaden og den nordlige bydel Nordstadt. Hver femte arbejdssøgende i Flensborg bor her.

Flensborg vokser og vokser. Det nuværende indbyggertal på 96.204 er det højeste de sidste 40 år. Det kan man læse i den aktuelle sociale statistik, Soziatlas 2019, der blev fremlagt mandag. Arbejdsløsheden falder konstant og lå ved udgangen af 2018 på 6,9 procent.

Alligevel er det ikke alle bydele, der profiterer af fremgangen.

Især i de nordlige bydele registreres der store forskelle. Neustadt er indbyggermæssigt Flensborgs yngste bydel. I ingen andre bydele bor der så mange mennesker mellem 18 og 30 år og samtidig så få over 65. Gennemsnitsalderen ligger på 35,1 år, hvilket er syv år under Flensborgs samlede gennemsnit. Også antallet af indvandrere er steget de seneste år og ligger nu på over 40 procent. I 2015 var der kun 33 procent indvandrere i bydelen.

Endnu højere er tallene for bydelen Nordstadt. Her ligger antallet af personer med indvandrerbaggrund på 42 procent. Her er arbejdsløshedstallet ganske vist faldet med et procentpoint i forhold til sidste år, men de 10,5 procent er stadig langt over gennemsnittet for hele Flensborgs 6,9 procent. Ud af de i alt 4321 arbejdsløse i Flensborg bor 856 i Nordstadt. Det svarer til hver femte arbejdsløse i kommunen, og lægger man tallene sammen med dem for Neustadt, bor over hver fjerde arbejdsløs i de to bydele.

Den konstante stigning i antallet af bistandsmodtagere er også bekymrende. 27,3 procent af indbyggerne, altså mere end hver fjerde indbygger i Nordstadt, modtager socialhjælp, det samme gælder for Neustadt (27,5 procent). Tallet lå i 2015 på 24,8 procent.

Men det stigende indbyggertal i byen medfører en generel stigning i bistandsmodtagere i hele kommunen, ikke blot i de to nordlige bydele. 11.260 personer mellem 15 og 65 år modtager socialhjælp. Det er for aldersgruppen en andel på 17,3 procent. Antallet af modtagere af boligstøtte i byen er steget med 662 personer og ligger nu på 3,8 procent af befolkningen.

Karen Welz-Nettlau, der er ungdoms-, social- og sundhedsrådmand, siger:

– Sozialatlas 2019 bekræfter den tendens, som vi kunne se allerede sidste år. For overførselsindkomsterne er det især antallet af modtagere af SGB II (Socialhjælp), der er gået i vejret. Det bekræfter os i, at vi skal fortsætte vores arbejde med at lette mulighederne for at komme i arbejde, både for dem der er nye på arbejdsmarkedet, og for dem der allerede har været i arbejde. For eksempel forsøger vi med målrettede integrationsforanstaltninger at gøre det nemmere for unge mennesker med udenlandsk statsborgerskab at komme i arbejde. Dermed kan det lykkes for os at modvirke den generelle tendens.

kommentar
deling del

Skriv et svar