Single Daily
af

Holger Johannsen

Flensborgs gratis prævention spreder sig

Flensborg står som forbillede for syv andre tyske kommuner, der nu også vil overtage betalingen af p-piller og andre præventionsmidler. I Flensborg er projektet et samarbejde med rådgivningscentret pro familia og har kørt i ti år. Her er der behov for et større tilskud.
Flensborg står som forbillede for syv andre tyske kommuner, der nu også vil overtage betalingen af p-piller og andre præventionsmidler. I Flensborg er projektet et samarbejde med rådgivningscentret pro familia og har kørt i ti år. Her er der behov for et større tilskud.

Før i tiden var det Beate Uhse og hendes præventionsprodukter som kondomer, der gjorde Flensborg kendt i Tyskland. Nu bliver det måske rådgivningscentret pro familia, der skaber omtale af grænsebyen.

– Der er planlagt et forsøg i syv kommuner fordelt i hele Tyskland, der skal tilbyde gratis prævention til socialt svage unge, der ikke har råd til at købe p-piller, spiral eller lignende selv, fortæller Simone Hartig fra rådgivningen pro familia i Flensborg.

Hun fortæller, at tallene fra Flensborg vil blive brugt i kalkulationen for indførelse af gratis prævention betalt af kommunale tilskud til pro familia, der så betaler for forskellige præventionsmidler – dog ikke kondomer – til for det meste unge kvinder, der er på kontanthjælp eller nedsatte dagpenge.

– Forsøgets mål er i sidste ende, at gratis prævention bliver et lovkrav i hele Tyskland, lyder det fra pro familia.

I øjeblikket får personer på nedsatte dagpenge kun bevilget 18 euro om måneden til køb af medicin.

– Derfor har særligt de unge kvinder svært ved at få råd til at købe p-piller eller lignende. Men seksualitet bør jo ikke være en luksus, det hører med til livet, mener pro familias forretningsfører, Reiner Johannsen.

Flensborg Kommune deler den opfattelse. Den giver frivilligt tilskud til præventionsmidler.

– Kvinderne skal bare have en recept fra deres læge og dokumentation for, at de modtager Hartz IV, så kan de få penge til prævention hos pro familia, siger Simone Hartig.

Flensborg Kommune har siden 2009 bevilget 25.000 euro om året til det formål, men pengene rækker ikke længere.

– Vi får flere og flere ansøgninger om tilskud til prævention fra borgerne, så i de seneste år har de 25.000 euro stort set været brugt allerede i august, siger Simone Hartig.

Derfor har chefen for pro familie i Slesvig-Holsten, Reiner Johannsen, nu søgt om forhøjelse af det kommunale tilskud på ti procent.

– Mange kvinder søger op til fire gange om året om tilskud til prævention, derfor er der nu cirka 100 flere ansøgninger om året, end der er personer, der søger, siger pro familias forretningsfører.

Interessen for at få penge fra kommunen til køb af p-piller, hormonspiraler eller præventionssprøjter stiger også blandt Flensborgs nye medborgere.

– Der er også en række flygtningekvinder, for eksempel fra Syrien, der har søgt om tilskud til spiraler, siger Simone Hartig.

I den kommende uge skal byrådets finansudvalg drøfte pro familias ansøgning og tilskudsforhøjelsen.

– Det ser ud til, at ansøgningen bliver godkendt af finansudvalget. Social- og sundhedsudvalget har allerede drøftet ansøgningen og støtter den, lyder det fra pro familias leder.

kommentar
deling del

Skriv et svar