Single Daily
af

Lise B. Christoffersen

Flensborg topper opgørelse over cykelulykker

De seneste år er antallet af cykeluheld steget kraftigt, og Flensborg ligger over gennemsnittet for resten af Slesvig Holsten.
De seneste år er antallet af cykeluheld steget kraftigt, og Flensborg ligger over gennemsnittet for resten af Slesvig Holsten.

Siden 2011 er antallet af cykeluheld i Flensborg steget med 43 procent. Kommunen mener, at det skyldes, at der generelt er flere cyk-lister, men i sammenligning med res-ten af Slesvig Holsten er tallet højt, her er der kun en gennemsnitlig stigning på 25 procent.

– Det er selvfølgelig ikke en god udvikling, når antallet af uheld er stigende. Men politiet siger, at en af grundene til det stigende antal af uheld, også er et stigende antal cyklister, svarer borgmester Henning Brüggemann på kritikken.

Læs også: Slalomkonkurrence på Flensborgs cykelstier

Den tyske cykelorganisation ACFD (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) har set nærmere på situationen i Flensborg, og i en brugerundersøgelser, som organisationen har foretaget, giver cyklisterne i Flensborg byen den næstdårligste karakter.

– Overalt er der et stort forbedringspotentiale, og der er også opgaver for delstaten. For at blive en cyklistdelstat, er det ikke tilstrækkeligt, at de fleste kilometer cykelsti er på forbunds – og landevejene. Også i byerne skal infrastrukturen være god, skriver ACFD i en pressemedelelse.

Borgmester Henning Brüggemann anerkender også, at Flensborg har problemer, når det drejer sig om forholdene for cyklister.

– Der er stadig meget, som vi kan gøre for at forbedre situationen, der er steder, hvor underlaget ikke er særlig godt for eksempel med løse brosten, som fører til usikkerhed for trafikanter. Der er et stort behov, men det kommer også an på, hvad vi kan finansiere, siger han.
Mange er usikre

En undersøgelse foretaget for det tyske ministerium for trafik og digital infrastruktur viser desuden, at 47 procent af tyske cyklister føler sig usikre, når de bevæger sig rundt i trafikken. De tre største begrundelser er for meget trafik, for få separate cykelstier og uforsigtige chauffører. At der er flere cyklister og flere uheld betyder ifølge borgmesteren, at man skal til at ændre fokus.

– Det ser jeg som en grund til at sætte fokus på mere ligestilling mellem de forskellige trafikanter; cyklister, billister og fodgængere, siger Henning Brüggemann.

kommentar
deling del

Skriv et svar