Single Daily
af

Holger Johannsen

Flensborg skal være fri for plantegift

SPDs byrådsgruppe foreslår strikse regler for brugen af giftige ­pesticider i byen for at beskytte bier og andre truede insektarter. - Vi har brug for en oplysningskampagne, der gør borgerne opmærksomme på, at pesticider i sidste ende kan være dødsensfarlige for os allesammen, siger ­gruppeformand Helmut Trost.
SPDs byrådsgruppe foreslår strikse regler for brugen af giftige ­pesticider i byen for at beskytte bier og andre truede insektarter. - Vi har brug for en oplysningskampagne, der gør borgerne opmærksomme på, at pesticider i sidste ende kan være dødsensfarlige for os allesammen, siger ­gruppeformand Helmut Trost.

– Det er ikke kun et problem i landområder. Også en by som Flensborg burde gøre en indsats for at begrænse brugen af de miljøskadelige pesticider, siger SPDs gruppeformand i byrådet, Helmut Trost.

– Som mennesker er vi allesammen afhængige af, at bier og andre insekter ikke uddør, og derfor foreslår vi at gøre Flensborg til en by, der så vidt muligt bliver fri for pesticider, fortsætter han.

Pesticider bliver stadig brugt flittigt i landbruget. Alene i Tyskland anvendes der omkring 40.000 tons plantegift om året.
(Arkivfoto: Patrick Pleul, dpa)

I den kommende uge fremlægger byrådsgruppen derfor et forslag i byrådets planlægnings- og miljøudvalg, der skal gøre Flensborg til en pesticidfri kommune.

Forslaget går blandt andet ud på, at…:

• Flensborg Kommune dropper brugen af kemisk plantebeskyttelse, pesticider, på samtlige kommunale arealer, da de skader bier og andre livsvigtige insektarter.

• Befolkningen bliver oplyst om pesticidernes farlighed gennem en kommunal oplysningskampagne.

• Byens forvaltning stiller specielle arealer med blomster til rådighed, hvor bier og andre insekter bedst kan overleve.

• Pesticider fremover kun må bruges i sjældne undtagelser – for eksempel for at bekæmpe de skadelige bjørnekloplanter.

SPD henviser til, at pesticider i mange kommuner og byer bliver brugt til at fjerne ukrudt i offentlige parker, på lege- og sportspladser samt i vejkanter eller for direkte at bekæmpe uønskede insekter.

– I Flensborg bruges insekt- og plantegiften ifølge byens tekniske selskab TBZ efterhånden kun undtagelsesvis. Vi vil nu gerne have det slået fast skriftligt, at denne fremgangsmåde skal være reglen, understreger Helmut Trost.

– Vi er nødt til at forhindre, at for eksempel bier, sommerfugle og også flagermus går til grunde på grund af brugen af giftige pesticider, tilføjer han.

(Grafik: Kay Ohlsen)

Belaster grundvandet

Han minder om, at man også i Tyskland må konstatere et voldsomt tab af dyre- og plantearter, fordi der stadig anvendes ca. 40.000 tons pesticider om året i landet. Plantegiften skader ikke kun insekter og andre mindre dyr, den belaster også grundvandet og jorden, den kan også konstateres i madvarer og skader menneskernes helbred.

– Det er nok ikke muligt at droppe brugen af plantegift til 100 procent, men vi må sende et signal til borgerne og myndighederne om, at pesticider i grunden er mere til skade end til hjælp, konkluderer Helmut Trost.

Fakta om pesticider

  • Pesticid er betegnelsen for en gift, der er beregnet til at kontrollere planter, insekter, svampe, gnavere og andre organismer, der opfattes som skadelige.
  • På grund af pesticidernes biologiske aktivitet omtales de som aktivstoffer og udgør derfor også en sundhedsrisiko for mennesker, idet mange pesticider har hormon-lignende aktivitet og er fedtopløselige.
  • Pesticider er svært nedbrydelige i både menneskekroppen og i naturen og betegnes derfor som persisterende organiske forurenere.
  • I Danmark må der kun bruges pesticider, der er optaget på listen over godkendte bekæmpelsesmidler. Som i Tyskland og andre lande er landbruget også i Danmark storforbruger af pesticider, og der er en diskussion i offentligheden om en begrænsning, specielt under hensyn til nedsivning af pesticiderne i grundvandet.

kommentar
deling del

Skriv et svar