Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Flensborg vil forhindre nyt milliontab ved ny folketælling

Flensborg Kommune opruster på personalefronten for at modvirke, at den kommende folketælling som den forrige vil komme til at koste millioner af euro i tabt bloktilskud.
Flensborg Kommune opruster på personalefronten for at modvirke, at den kommende folketælling som den forrige vil komme til at koste millioner af euro i tabt bloktilskud.

Det har været overordentligt dyrt for Flensborg, at den statslige optælling af borgerne i 2011 kom frem til et resultat, der lå cirka 6000 personer lavere end de 90.000, byen selv havde registreret.

– Fra 2013 har det årligt kostet os 6,5 millioner euro om året. En enorm sum på over 40 millioner euro, som nogenlunde svarer til det, delstaten nu kræver, at vi skal spare. Derfor bakker SSW fuldt og helt op bag, at vi sørger for, at den næste folketælling bliver mere præcis end den forrige, siger medlem af byrådet og finansudvalget for det dansk-frisiske parti Martin Lorenzen.

Meget på spil

Der står så meget på spil for byen, at finansudvalget netop har vedtaget, at der skal oprettes en ekstra stilling, så der i alt bliver tre personer, der på fuld tid skal arbejde med at gennemføre folketællingen. Den finder sted den 16. maj næste år. Dermed vil byen anvende i alt 413.000 euro på den såkaldte »Zensus«. Cirka to tredjedele refunderes af stat og delstat.

– Det er et kæmpe arbejde at gennemføre tællingen. Der skal uddannes op mod 60 deltidsmedarbejdere, der skal opsøge cirka 6000 borgere for at konstatere, at de rent faktisk bor der, hvor det er oplyst. Ved den forrige optælling gik det jo galt. Vi stod med et betydeligt gab mellem byens tal, og det stikprøvekontrollen sagde. Den føler vi os ikke spor tryg ved. Vi ved fra valgkampe, hvor svært det er at nå alle borgere, når vi husstandsomdeler materiale. Derfor skal der være tre i stedet for to til at give optællerne den bedst mulige oplæring, siger Martin Lorenzen.

Tæt på 100.000

I dag bor der ifølge Flensborg Kommune 96.200 borgere i byen, mens delstatens statistikkontor oplyser tallet til 89.500 (31.12.2018). Zensus har betydning for udregningen af en lang række nøgletal, der blandt andet har betydning for statens og EUs tilskud.

Flensborg Kommune oplyser, at der endnu ikke foreligger en afgørelse fra Overforvaltningsretten i Slesvig, der behandler kommunens klage over resultatet af den forrige zensus-undersøgelse. Flensborg har valgt at gå enegang og selv klage. Flere hundreder andre kommuner har i fællesskab ført en sag ved domstolene – en såkaldt Sammelklage. De er blevet afvist ved den højeste instans, Forbundsforfatningsdomstolen. Chancerne for, at Flensborg Kommune får medhold i retten, er derfor begrænsede.

Flensborg forventer, at der falder en dom i løbet af 2020.

kommentar
deling del

Skriv et svar