Single Daily
af
NK
Niels Ole Krogh

Flensborg får sin første brinttankstation om et år

Stort tilskud og tunge investorer sikrer brinttankstation tæt på motorvejen og den regionale hovedstad. Forædling af vedvarende energi, der hvor den skabes, er vejen frem, mener initiativtagerne.
Stort tilskud og tunge investorer sikrer brinttankstation tæt på motorvejen og den regionale hovedstad. Forædling af vedvarende energi, der hvor den skabes, er vejen frem, mener initiativtagerne.

I foråret næste år anlægges Slesvig-Holstens tredje brinttankstation tæt på Flensborg og tæt på motorvejen. Det er selskabet Energie des Nordens og partnere, der har skrinlagt ideen om at anlægge tankstationen i det langt mindre befolkede Sydtønder, der kun har en brøkdel af den trafik, der ruller ad motorvej A7.

– Vi har fået den glædelige besked, at staten støtter os med 900.000 euro. Dermed er vi i hus med investeringsbehovet på seks millioner euro, siger primus motor i projektet, Reinhard Christiansen, Ellehoved, der blandt flere titler inden for vedvarende energi er formand for Bundesverband WindEnergie Schleswig-Holstein.

Hele ideen er opstået af to årsager: Et uudnyttet potentiale for at producere energi gennem regionens vindmøller og en tyrkertro på, at den forureningsfri brint sammen med elektricitet bliver drivkraften i biler i den nære fremtid.

Ideelt sted

Placeringen af brinttankstationen bliver i energiknudepunktet i Haurup – lidt vest for Flensborg. Dermed slås der flere fluer med et smæk.

– I Haurup kan vi så at sige tappe elektriciteten direkte, da master med 380 kW-kabler føres til stedet fra den borgerejede transformatorstation ved Medelby. Vi opstiller et elektrolyseværk, der omdanner elektriciteten til brint (Wasserstoff). I det omfang, at der ikke er nok biler til at tanke brinten, sender vi den ned i naturgasnettet. Gassen kan uden kvalitetstab iblandes op til 10 procent af det CO2-fri brint, siger Reinhard Christiansen.

Værket i Haurup skal være et skole­eksempel, der medvirker til en del af energiomstillingen (Energiewende), det hidtil har ligget tungt med: transportsektoren.

– Foreløbig er alting på det område foregået i slæbegear i Tyskland, pointerer projektmageren.

– Den tyske bilindustri har haft utroligt svært ved at indse, at fremtidens biler ikke skal køre på benzin og diesel. Den har hidtil krampagtigt holdt fast i de fossile motorer. Derfor har japanerne og inderne med deres brintmotorer overhalet os, siger Reinhard Christiansen.

Forædling regionalt

-Det er tåbeligt at stille vindmøllerne i bero på grund af et overbelastet net, betale ejerne kompensation for den tabte produktion, samtidig med at vi importerer fossil energi fra Rusland og Mellemøsten. Vi kan ikke vente på, at energinettet udbygges, og vi er bedst tjent med at forædle energien her, hvor vi bor, så pengene også bliver her, understreger direktøren.

Siden stenalderen har der boet mennesker i Ellehoved i Nordfrisland. Hårdt slid har aftvunget den magre flade jord føden gennem årtusinder. Indtil der lød et knald i Tjernobyl, og den tyske energirevolution begyndte at gro. I dag har sol- og vindenergi skabt en historisk lomme af velstand i flækken.

kommentar
deling del

Skriv et svar