Single Daily
af

Holger Johannsen

Flensborg er ligestillingens hovedstad

Flensborgs nye mindretalsrapport viser, at det går fremad med ligestillingen på alle områder for mindretallet. Men det kan blive endnu bedre, specielt på kulturområdet og mht. dansksprogede medarbejdere på rådhuset, lyder kritikken.
Flensborgs nye mindretalsrapport viser, at det går fremad med ligestillingen på alle områder for mindretallet. Men det kan blive endnu bedre, specielt på kulturområdet og mht. dansksprogede medarbejdere på rådhuset, lyder kritikken.

40 sider fyldt med gode hensigter, men også positive resultater. Det er den nye mindretalsrapport, Bericht zur Lage der dänischen Minderheit in Flensburg 2016, som byens forvaltning netop har fremlagt, og som nu skal diskuteres af politikerne.

Overborgmester Simone Lange taler i forordet om et »harmonisk samvær« mellem mindretal og flertalsbefolkningen i Flensborg.

– Byens støtte til for eksempel Mindretallenes Hus er belæg for en succesrig mindretalspolitik, som vi kan være stolte af, lyder det fra overborgmesteren.

Til fremtidsperspektivet siger hun:

– Vi kan opnå en lovende udvikling, når vi overvinder de eksisterende sproglige og mentale barrierer, som resulterer i, at udviklingsmulighederne på begge sider af grænsen kun bliver opdaget i begrænset omfang.

Ifølge SSWs kommunalpolitiker og partiets landssekretær, Martin Lorenzen, ser Flensborgs nye mindretalsrapport »rigtig godt« ud.

– Vi opnår efterhånden ligestilling på alle leder og kanter i byen, måske med to undtagelser: på kulturområdet, hvor det stadig halter lidt med kommunal støtte til dansk teater i byen, og mht. antallet af dansksprogede medarbejdere på rådhuset. Det svarer ikke til de 20 procent dansk eller dansksindet befolkning i Flensborg, siger Martin Lorenzen.

Det er en politisk beslutning, at byens forvaltning skal fremlægge en mindretalsrapport én gang i hver valgperiode, altså hvert femte år. Rapporten redegør for alle former for støtte til det danske mindretal, som anslås at udgøre 20 procent af Flensborgs befolkning. Den økonomiske støtte til de forskellige danske organisationer lå senest på knap 6,9 millioner euro om året, i 2011 var beløbet på 5,25 millioner euro. Det svarer til en stigning på flere end 30 procent. Alene den danske børnepasning, som både Skoleforeningen og SdU står for, udløser næsten fire millioner euro i tilskud fra byen. For dansk skoledrift i Flensborg betaler byen et årligt tilskud på 1,4 millioner euro.

Mindretalsrapporten bliver drøftet af politikerne på byrådets offentlige møde, der finder sted torsdag kl. 16 på rådhuset.

SSWs landssekretær Martin Lorenzen synes, det ser godt ud for mindretallet i Flensborg. På kulturområdet halter det dog lidt med kommunal støtte, og på rådhuset kunne er være flere dansktalende medarbejdere.
Foto: Lars Salomonsen.

SSF kræver flere dansktalende på rådhuset

Sydslesvigsk Forenings generalsekretær, Jens A. Christiansen, ser knapt så rosenrødt på Flensborg kommuness mindretalsrapport som overborgmester Simone Lange, der kalder samarbejdet mellem dansk og tysk som eksemplarisk.

– Vi anerkender, at byen prøver at indføre en sprogpolitik for de offentligt ansatte, men det er uacceptabelt, at kun 96 af de i alt 1357 rådhus-ansatte taler dansk. Det er en sørgelig status, fremhæver Jens A. Christiansen.

Også SSWs landssekretær mener, at der er forbedringsmuligheder på det område.

– Ifølge Slesvig-Holstens nye forvaltningslov (Landesverwaltungsgesetz) kan borgerne nu aflevere skriftligt materiale på dansk på rådhuset. Så kan det jo nemt være et problem, at så få offentligt ansatte her i byen er i stand til at tale og læse dansk, siger Martin Lorenzen.

Han opfordrer overborgmesteren til at tage initiativ til en plan for at øge antallet af dansktalende medarbejdere i byens forvaltning.

– Men mindretallet kunne også selv være med til at forbedre sprogkompetencen på rådhuset. Der burde være flere afgangselever fra de danske skoler, der søger job i byens forvaltning, siger SSWs landssekretær.

Grundlæggende er også SSFs generalsekretær enig i den positive vurdering af Flensborgs mindretalspolitik.

– Det danske mindretal vil gerne understrege, at Flensborg i mindretalsspørgsmål er et forbillede for hele Sydslesvig. Ikke mindst når man kigger på den økonomiske støtte, kan man se, at de kommunale tilskud til mindretallet har udviklet sig positivt, lyder det fra Jens A. Christiansen.

Han roser også Flensborgs engagement for etableringen af Mindretallenes Hus i byen.

– SSF har sørget for, at også forbundsregeringen og delstatsregeringen er villig til at bidrage økonomisk til projektet. Hvis det nu også lykkedes at få den danske side med i båden, kan vi styrke Flensborgs profil som europæisk kompetencecenter for mindretalsspørgsmål, siger SSFs generalsekretær.

Omkring 20 procent af befolkningen i Flensborg har en dansk baggrund.
Foto: Lars Salomonsen

kommentar
deling del

Skriv et svar