Single Daily
af

Lars Geerdes

Flensborg er centrum for e-health-udvikling

Hochschule Flensburgs e-health-institut spiller en stor rolle, når det drejer sig om digitaliseringen af sundheds­systemet.
Hochschule Flensburgs e-health-institut spiller en stor rolle, når det drejer sig om digitaliseringen af sundheds­systemet.

Befolkningen i Slesvig-Holsten gennemfører statistisk set de fleste lægebesøg, når man sammenligner med tal fra andre del­stater, siger prof. dr. Roland Trill fra Hochschule Flensburg. Samtidig er det nordligste forbundsland det land, hvor der på e-health-området sker meget lidt. På den baggrund er det næsten paradoksalt, at netop Flensborg huser det førende videnskabelige institut for e-health, nemlig ved Hochschule Flensburg. Instituttet blev grundlagt for snart ti år siden, og stedet lokker flere studerende til byen, end instituttet officielt har plads til.

– Hvis det fortsætter, må vi overveje at indføre en numerus clausus (mindste­gennemsnit), siger instituts­leder Trill.

Og uddannelsen i Flensborg synes at have et godt ry.

Der kommer givetvis et tidspunkt, hvor det hele vælter. Derfor er vi nødt til at satse på IT, siger prof. dr. Roland Trill, leder ved instituttet for e-health ved Hochschule Flensburg. Foto: Lars Geerdes

– Sygesikringen TK har netop ansat fem af vores master-studerende for at videreudvikle TKs elektroniske sundhedsjournal, fortæller Trill.

Hans institut er stort set med hver gang, der sker noget inden for ­e-health-området, ikke mindst, hvad angår det internationale samarbejde, hvor man blandt andet deltager i det dansk-tyske eHealth Innovation Center (eIC) og programmet eHealth for Regions med partnere i Tyskland Danmark, Finland, Letland, Litauen og Sverige. Hochschule Flensburg indtog også et ledende rolle i EUs såkaldte flagskib-projekt ICT for Health i årene 2010-2012 med 19 partnere fra otte Østersø-lande. På www.institut-ehealth.de kan man få mange flere og detaljerede informationer.

Uden en hurtig videreudvikling af hele e-health-området kommer sundhedssystemet i Tyskland til at bryde sammen, er Roland Trill overbevist om. At der skal forceres en del forhindringer på vejen, er han dog også klar over. Alene det faktum, at området stort set er selvforvaltende, forhindrer ifølge ham hurtigere fremskridt. E-health-loven, der trådte i kraft for godt et år siden, er kun et første skridt på vejen til mere politisk indflydelse og handlekraft, mener han.

– Der ligger noget sprængstof i det, siger han.

Uden en hurtig videreudvikling af hele e-health-området kommer sundhedssystemet i Tyskland til at bryde sammen, siger Roland Trill. Foto: dpa

Samfundspolitisk vil det dog være endnu farligere, hvis man ikke tager kampen op med de udfordringer, den demografiske udvikling medfører.

– Når der bliver flere og flere ældre, bliver sundhedssystemet – og pensionssystemet – mere og mere kostbart, og de skal finansieres af færre og færre arbejdstagere. Der kommer givetvis et tidspunkt, hvor det hele vælter. Derfor er vi nødt til at satse på IT, siger Trill.

– Pengene er der i øvrigt, skynder han sig at tilføje. – De skal bare bruges de rigtige steder.

Jubilæum

Trills e-health-institut har snart eksisteret i ti år, og det skal markeres. Sammen med studiet »Sygehusmanagement«, som har 25 års jubilæum, inviteres den 31. maj til et fest­arrangement i audimax, hvor alle interesserede kan få indblik i de nyeste udviklinger. Arrangementet rummer både foredrag og informationsstande og holdes under mottoet »Impulser til det nye sundhedsvæsen – patienten i hovedrollen«.

kommentar
deling del

Skriv et svar