Single Daily
af

Marc Reese

– Flensborg bør have en midtby-manager

Jonathan Seiffert fra Industri- og Handelskammeret gør opmærksom på, at et bymanagement ville give Flensborg et løft. Han savner konkrete tal og minder om, at Flensborg også er i en konkurrencesituation, hvor andre netop nu klarer sig godt.
Jonathan Seiffert fra Industri- og Handelskammeret gør opmærksom på, at et bymanagement ville give Flensborg et løft. Han savner konkrete tal og minder om, at Flensborg også er i en konkurrencesituation, hvor andre netop nu klarer sig godt.

Kiel investerer mange millioner euro i at gøre byen attraktiv. Husum har netop fået »Theo«, et nyt indkøbssted i hjertet af byen. Og Designer Outlet Centret i Neumünster er ligeledes attraktivt for shoppere.

– Vi ser, at der sker en hel masse rundt omkring, og jeg mener da, at Flensborg i en vis grad befinder sig i en konkurrence med andre byer om kunder og besøgende, siger Jonathan Seiffert.

Han er konsulent for byudvikling (Referent für Stadtentwicklung, Handel und Bauleitplanung) i Industri- og Handelskammeret Flensborg, og han kom tirsdag eftermiddag i Flensborg Kommunes hovedudvalg med et oplæg, som beskæftiger sig med udfordringer og perspektiver for handel og restaurationsbranchen i Flensborgs midtby. Flensborg Avis talte med ham onsdag.

– Flensborg bør have et professionelt management for midtbyen. Det er min og IHKs holdning. Fordi vi ikke er i en situation i dag, hvor man har én person, som føler sig ansvarlig og med et helhedssyn kan gøre midtbyen mere attraktiv, siger Jonathan Seiffert.

– Jeg er i det spørgsmål neutral, da vi i IHK også tager os af Husums anliggender, hvor det ligeledes gælder om at arbejde med egne fortrin. For Husum kan det fremhæves, at der er et godt management, hvor virksomheder har sluttet sig sammen, og hvor der er et attraktivt tilbud med inddragelse af havnen. For Husum er det nye indkøbscenter vigtigt, siger Jonathan Seiffert.

Om Flensborg siger han:

– En fælles markedsføring omkring reklame og arrangementer og en fast kontaktperson, som man ser det andre steder, giver god mening. Omkring markedsføring og arrangementer tænker jeg både på danske kunder, men også på Flensborgs opland med et passende ligevægt.

Han ser sit fremstød som et input snarere end en kritik.

– For det er jo ikke sådan, at der i Flensborg ikke er nogen, som tager sig af noget. Men en bymanager ville arbejde i et stærkt netværk. Vi har jo i dag de enkelte interessefællesskaber, men de har fokus på deres eget område, og man må heller ikke glemme, at de yder et frivilligt arbejde, og det er noget helt andet.

En af de ting, som er væsentligt for at øge attraktiviteten, er tal.

– Men omkring midtbyen foreligger der kun meget få data, fortalte Seiffert på udvalgsmødet.

– I Kiel arbejdes der med et talsystem to steder. Det sker med lasermåling, som har den fordel, at det giver sikre tal, og at det samtidig ikke giver problemer med dataloven, forklarer Jonathan Seiffert.

At Frank Hamann, gruppeformand for Die Linke i Flensborg, henviste til, at Flensborg jo allerede har erfaringer med et bymanagement, opfattede Seiffert ikke som kritik.

– Jeg har kun arbejdet for IHK i tre år, og jeg kan derfor ikke udtale mig om, hvordan det tidligere har været. Men strukturen med et bymanagement er etableret i mange byer. Og selv hvis det er noget, som førhen ikke fungerede af den ene eller anden grund, så er strukturen jo ikke forkert, og sådan opfattede jeg heller ikke Frank Hamanns udtalelse, siger Jonathan Seiffert.

Inden oplægget havde Seiffert været rundt i Nørregade, Store Gade, Holm og Rødegade (Norderstraße, Große Straße, Holm, Rote Straße), hvor han også snakkede med enkelte erhvervsdrivende.

IHK-konsulent Jonathan Seiffert mener, at midtbyen kunne have gavn af et management, der kunne gøre området mere attraktivt. Foto: IHK Flensburg

IHK-konsulent Jonathan Seiffert mener, at midtbyen kunne have gavn af et management, der kunne gøre området mere attraktivt. Foto: IHK Flensburg

Nørregade

Seiffert peger på, at Nørregade har en del tomme lokaler, og at gaden er præget af sociale og kulturelle aktiviteter, jo længere man kommer hen mod Toosbüygade. Ligeledes har der etableret sig en del detailhandel og cafeer.

– Jeg er glad for, at der kommer flere og flere mindre, indhaverførte butikker, som vil give vedvarende liv til gaden, sagde Seiffert.

Store Gade

Angående Store Gade pegede han på, at der er tomme lokaler gennem hele gaden.

– Positivt er, at der forholdsvis hurtigt kommer nye lejere, der kan altså ikke være tale om trading-down. Men der er nogle problematiske afsnit, sagde Seiffert i udvalget.

Holm til Søndertorv

På Holmen ser han »attraktive nye virksomheder« med »enkelte svaghedspunkter«.

– Huslejerne er temmelig ambitiøse, men vi konstaterer en langsom beroligelse. Jeg tror, der er ved at ske noget, så vi ikke får længere tider med tomme lokaler, siger Seiffert.

Rødegade

Ligefrem begejstring viste han, da han talte om Rødegade.

– Ingen tomme lokaler og hvis der er en enkelt, så bliver den hurtigt genudlejet. Ekstremt attraktivt, sagde Seiffert, som også citerer en erhvervsdrivende for at betegne Rødegade som »verdens bedste sted og naboskab«.

Seifferts generelle konklusion var, at Flensborg har en god, livlig midtby, som det er vigtigt at holde liv i. Gerne med et bymanagement.

kommentar
deling del

Skriv et svar