Single Daily
af

Tilla Rebsdorf

Flensborg Avis testede: Hvor hurtigt rykker TBZ ud?

Ispapir og gamle avisblade, tomme cigaretpakker og kaffekopper, skår og skodder. Avisen testede, hvor hurtigt TBZ rykker ud efter der er indløbet en anmeldelse.
Ispapir og gamle avisblade, tomme cigaretpakker og kaffekopper, skår og skodder. Avisen testede, hvor hurtigt TBZ rykker ud efter der er indløbet en anmeldelse.

Sidst i juli satte avisen sig for at teste, hvor lang tid der går fra det øjeblik en anmeldelse er skrevet ind i TBZs nye online system »Mängelmelder für Flensburg«, til de orange mænd fra teknik og miljø har været ude og fjerne skidtet.

Her lover de at klare opgaven inden for en god uges tid, og det kom til at holde stik. Det tog en god uges tid.

Anmeldelse blev skrevet ind på TBZ-hjemmeside den 30. juli, og den 6. august kom mailen retur om, at nu var sagen blevet bearbejdet. På grund af ferie var det først muligt at tjekke op på denne mail mandag middag, altså en uge efter, at det henkastede affald skulle være fjernet, og ja, det ser meget meget bedre ud nu, men der er altså allerede kommet nyt affald til.

– Jeg kan jo ikke udtale mig konkret til jeres anmeldelse, men kun sige helt generelt, at i en by af Flensborgs størrelse bliver vi nok aldrig helt færdige med at fjerne alt affald i byen, siger Geoffrey Warlies fra TBZs kommunikationsafdeling.

Sommeren igennem har henkastet affald været et gennemgående tema i medierne, og opfordringerne om dog at benytte skraldespandene har lydt igen og igen. Det er hverken raketvidenskab eller nogen nyhed og måske har flensborgerne skrevet sig det bag øret.

– For når jeg kigger på anmeldelserne på »Mängelmelder«, er det mit indtryk, at de sager, der bliver indberettet nu, er af noget mindre omfang end for et par måneder siden, så det tegner godt, siger han.

Efterhånden er det fem måneder siden, at TBZ lancerede en app på deres hjemmeside, som giver flensborgerne mulighed for at blive deres irritation over henkastet affald kvit og sende en besked med foto til TBZ, der så tager ud og rydder op efter svinene for skatteborgernes penge. De fleste indberetninger drejer sig om henkastet affald, men her er plads til meget andet som grene, der hænger i vejen på fortovet, væltede vejskilte eller når der er alt for store huller i vejene eller fortorvene. Anmeldelserne kommer fra alle kanter af byen, så ingen bydel kan sige sig helt fri for svineri med affald.

Svineri med øldåser på Kollund Strand. Foto: Sebastian Iwersen

Svineri med øldåser på Kollund Strand. Foto: Sebastian Iwersen

kommentar
deling del

Skriv et svar