Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Flensborg Avis søger hjælp 
til at dække hele Sydslesvig

Avisen vil øge sin indsats udenfor Flensborg-området. Der søges midler til et treårigt forsøg, der skal vise, om effekten vil være flere abonnenter, oplyste chefredaktøren på fredagens generalforsamling.
Avisen vil øge sin indsats udenfor Flensborg-området. Der søges midler til et treårigt forsøg, der skal vise, om effekten vil være flere abonnenter, oplyste chefredaktøren på fredagens generalforsamling.

Der skal to til tango. Flensborg Avis vil meget gerne have flere abonnenter ude i det sydslesvigske landskab – ikke blot i Flensborg-området. Gennem næsten 150 samtaler med lige så mange personer i fokusgrupper har det klare budskab været: Vi vil gerne overveje at abonnere på avisen, men så skal der også stå meget mere om vores egn i avisen.

Det må komme an på en prøve, gjorde adm. direktør og chefredaktør Jørgen Møllekær det klart på avisens generalforsamling fredag på Hotel des Nordens.

– Derfor har vi allerede nu i ansøgningen om driftsstøtte fra Sydslesvigudvalget for regnskabsåret 2019 varslet, at vi til efteråret vil bede om en ekstraordinær tilskudsbevilling i 2019, 2020 og 2021.

– Vi vil gerne på en seriøs måde med flere ressourcer ansætte flere journalister for at dække Sydslesvig uden for Flensborg bedre, sagde chefredaktøren og fortsatte:

Afgørende budskab

– Det helt afgørende budskab fra Flensborg Avis til resten af mindretallet er, at vi tror ikke på, at vi kan løse opgaven alene. Vi tror på, at vi sammen med Skoleforeningen, SSF, biblioteket, SdU, Sundhedstjenesten, kirken, SSW og friserne skal finde frem til helt nye måder at samarbejde på. Med det formål at vi som avis bliver mere nødvendig i hele mindretallet og ikke kun i den tredjedel af mindretallet, vi med det hidtidige avisprodukt har fat i.

Møllekær pointerede at samarbejdet allerede i dag består – blandt andet ved, at SSFs medlemssider Kontakt udkommer i avisen hver torsdag.

– Men det gode samarbejde har ikke øget avisens abonnementstal markant. Så – skal vi så bare fortsætte på den måde? Hvorfor har vi ikke medlemsstof fra SSF eller jer andre organisationer dagligt i stedet for? Eller skulle vi sammen med SSF og alle jer andre diskutere, hvordan vi i fælles interesse kan udvikle avisen til fremadrettet at bestå som en selvstændig redaktion, der fortsat leverer journalistik plus et omfattende samarbejde om den medlemsinformation, som alle organisationer jo har brug for, lød opfordringen fra chefredaktøren.

Jørgen Møllekær, Flensborg Avis

– Hvorfor ikke indføre en licens for alle medlemmer af mindretallet, der ikke kun omfatter medlemskab af SSF, men også et abonnement på Flensborg Avis, sagde chefredaktør Jørgen Møllekær på generalforsamlingen. Han beskrev avisen som kittet i mindretallet.
(Foto: Lars Salomonsen)

En ide for alle

Han understregede, at det ikke er en øvelse, der handler om at gøre avisen større på bekostning af andre.

– Hvis vi i fællesskab kan acceptere præmissen om, at det er vitalt for det danske mindretal også om en generation at have en dagspresse, så tror jeg, at vi nu skal turde, mens tid er, at finde på helt nye måder at samarbejde på.

Hertil tæller også for bladmanden at turde diskutere overordnet og mindretalspolitisk, hvordan alle organisationerne får bedre fat i hele mindretallet.

– Det gavner ikke nogen, at en tredjedel er så mindretalsaktive, at de naturligt holder avisen, mens to tredjedele ikke føler sig så tilknyttet, at de dagligt er med i, hvad der foregår, pointerede han og løftede sløret for en anden måde at finansiere informationsstrømmen på:

En Sydslesvig-licens

– Hvorfor ikke tænke Flensborg Avis ind i et nyt samlet koncept for et sydslesvigsk medlemsbidrag. En Sydslesvig-licens som en del af den pakke, man accepterer, når man melder sig ind i vores mindretalssamfund. Alle organisationer i Sydslesvig har den samme store udfordring, ikke kun SSF, sagde Møllekær. Han henviste til, at SSFs kontingentet kun beløber sig til knap to euro om måneden. Med et Flensborg Avis-abonnement seks dage om ugen vil prisen for et medlemskab stadigvæk være spiselig for de fleste.

kommentar
deling del

Skriv et svar