Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Firma: Kæmpe hul i ny lov om el-nettet

Forbundsrådet bør straks sende den ny lov, der skal sikre en hurtig udbygning af el-nettet, retur til Forbundsdagen. Den bremser inddragelse af brint i systemet, påpeger G.P. Joule, Nordfrisland.
Forbundsrådet bør straks sende den ny lov, der skal sikre en hurtig udbygning af el-nettet, retur til Forbundsdagen. Den bremser inddragelse af brint i systemet, påpeger G.P. Joule, Nordfrisland.

En af regionens store virksomheder inden for vedvarende energi, GP Joule, Reußenköge i Nordfrisland, beklager stærkt, at Forbundsdagen den 4. april vedtog en lov, NABEG, der har til formål at øge tempoet for udbygningen el-nettet. GP Joules direktør peger på, at det for sent er gået op for lovgiverne og branchen, at loven gør det næsten umuligt at udvikle brintområdet.

– Hidtil har vi været fritaget for netafgifter i 20 år, når brinten anvendes til vedvarende energi. Det vil fremover begrænses til kun at omhandle brint, der siden omdannes til elektricitet og sendes ud på nettet, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

– Vil loven rent faktisk træde i kraft, så vil netafgifterne virke som en straftold. Det vil gælde, når strøm fra vedvarende energi anvendes til brintkøretøjer, i varmesektoren og i industrien, siger direktør for GP Joule Ove Petersen.

Virksomheden er involveret i et større brintprojekt i Nordfrisland, hvor personbiler og busser skal køre på brint. Firmaet mener, at en række medlemmer af Forbundsdagen ikke har været opmærksomme på konsekvenserne af formuleringerne i loven.

– Vi kan ikke tro, at forbundsdags­medlemmerne har stemt for det her med åbne øjne. Vi appellerer derfor til, at Forbundsrådet (delstaternes parlament, red.) allerede i denne uge sender loven retur til Forbundsdagen, siger Ove Petersen. GP Joule peger på, at elektrolyse – omdannelse af elektricitet til brint – kan medvirke til at aflaste de overbelastede el-net.

Det er desuden en energiform, der kan lagres og dermed anvendes, når møller står stille, og solen ikke skinner på solcelleanlæg. En stor del af energien fra brint går tabt i forvandlingsprocessen.

kommentar
deling del

Skriv et svar