Single Daily
af

May-Britt Petersen

Fire års arbejde på Marschbahn skydes i gang

I de kommende fire år bliver togstrækningen mellem Vesterland på Sild og Hamborg moderniseret for 160 millioner euro. Den første byggefase går i gang den 30. marts. De rejsende skal indstille sig på udfordringer.
I de kommende fire år bliver togstrækningen mellem Vesterland på Sild og Hamborg moderniseret for 160 millioner euro. Den første byggefase går i gang den 30. marts. De rejsende skal indstille sig på udfordringer.

Sidste sommer meddelte Deutsche Bahn, at man vil modernisere den såkaldte Marschbahn – togstrækningen mellem Vesterland på Sild og Hamborg – for i alt 160 millioner euro.

Dette omfattende moderniseringsarbejde, der langt om længe skal sikre stabil togtrafik til tiden på strækningen, går i gang den 30. marts og vil stå på de kommende fire år.

Rejsende på togstrækningen mellem Vesterland på Sild og Hamborg skal være indstillet på indskrænkninger de kommende fire år, mens et omfattende moderniseringsarbejde står på. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa

I den periode vil 200 kilometer spor, dvs. en tredjedel af hele strækningen, og over 30 sporskifter blive moderniseret. Desuden bliver flere jernbaneoverskæringer og broer samt signaludstyr fornyet.

– Det er desværre forbundet med indskrænkninger i togtrafikken. Det er der ingen vej udenom, sagde Michael Körber fra DB Netz mandag på et pressemøde i Husum.

– Vi har dog helt bevidst valgt en periode på fire år for i videst mulig omfang at kunne imødekomme de trafikale behov, tilføjede han.

Total spærring i tre dage

Moderniseringsarbejdet bliver skudt i gang om aftenen den 30. marts på et afsnit mellem Nibøl og Husum.

Frem til den 7. april moderniserer Deutsche Bahn flere kilometer spor og fornyer tre cirka 100 år gamle broer.

Fra den 30. marts klokken 22 til den 4. april vil kun det ene spor være åbent for trafikken, hvilket betyder, at tog mellem Husum og Vesterland vil være forsinket 30 minutter, mens tog fra Vesterland til Husum starter 30 minutter tidligere end ellers i Vesterland og bruger 30 minutter længere.

Fra den 5. april til den 7. april vil strækningen mellem Husum og Bredsted være spærret helt, og der bliver indsat busser i stedet. Togtrafikken kører igen normalt fra den 8. april klokken fire om morgenen.

Taget hensyn til ferieperioder

I årets videre forløb fortsætter moderniseringsarbejdet, der primært vil berøre den del af strækningen, der ligger nord for Husum.

Der, hvor strækningen er to-sporet, forsøger Deutsche Bahn at undgå totale spærringer, så trafikken kan opretholdes. I de et-sporede afsnit skal arbejdet så vidt muligt udføres om natten, så strækningen ikke behøver at være spærret i dagtimerne.

Deutsche Bahn har derudover taget hensyn til ferieperioder og særlige events på Sild og forsøgt at undgå spærringer i disse perioder.

I den forbindelse har man været i dialog med pendlerne og forskellige interesseorganisationer på Sild.

– Vi tager regelmæssigt til øen for at drøfte tingene med de berørte parter. De kommer med gode råd og ønsker, som vi forsøger at tilgodese, lød det fra Michael Körber.

Blandt andet har Silds fagforeninger og turismeorganisationer gjort Deutsche Bahn opmærksom på Windsurf World Cup, der finder sted på Sild hvert efterår og lokker mange turister til øen. Byggearbejdet bliver derfor lagt uden om den periode, eventen finder sted.

kommentar
deling del

Skriv et svar