Single Daily
af

Rasmus Meyer

Finansminister lukker for særaftaler i nye pensionsregler

Den danske finansminister Kristian Jensen (V), afviser endnu en gang en sydslesvigsk særaftale i regeringens nye pensionsregler.
Den danske finansminister Kristian Jensen (V), afviser endnu en gang en sydslesvigsk særaftale i regeringens nye pensionsregler.

Efter at den danske regering fremlagde de nye pensionsregler, lød der et ramaskrig i det danske mindretal i Sydslesvig. Mange frygter, at de nye regler skræmmer danskere fra at søge arbejde syd for grænsen.

Den kritik preller af på den danske finansminister Kristian Jensen (V).

Tirsdag sagde han til Flensborg Avis, at han ikke kan se, hvordan en særordning for Sydslesvig kunne se ud. Han mener ikke, at de nye regler holder danske lønmodtagere fra at tage imod arbejde i udlandet – og Sydslesvig.

– Kritikkerne glemmer, at man sparer op til pension, mens man arbejder i udlandet. Desuden skal man også huske, at når man arbejder i et land med et langt mindre skattetryk end i Danmark, så er der andre pensionsordninger, siger Kristian Jensen.

En af de store forskelle i de nye pensionsregler er, at man kun har ret til fuld folkepension, hvis man har boet i Danmark 9/10 dele efter det fyldte 15. år til folkepensionsalderen, som forudsættes at være 67 år.

Det betyder, at man har mulighed for at være bosat i udlandet i op til 5,2 år og samtidig have ret til fuld dansk folkepension. Tidligere kunne man være bosat i udlandet i op til 12 år og samtidig have ret til fuld dansk folkepension.

Finansminister Kristian Jensen (V) afviser, at der kan blive tale om en særordning om pensionen for danskere, der arbejder uden for landets grænser. (Foto: Claus Fisker, Scanpix)

Finansminister Kristian Jensen (V) afviser, at der kan blive tale om en særordning om pensionen for danskere, der arbejder uden for landets grænser. (Foto: Claus Fisker, Scanpix)

Sørgeligt signal

En af dem, der har ytret frygt, for at de nye pensionsregler rammer Sydslesvigs mulighed for rekruttering af dansk arbejdskraft, er Anders Kring, direktør for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU).

– Det er er en sørgelig melding fra finansministeren. Det kan betyde, at dansk personale fravælger Sydslesvig, siger Anders Kring.

Han understreger, at personale fra Danmark har stor betydning for SdU.

– Vi har brug for et frisk pust fra Danmark. Vores erfaring viser, at det betyder meget for vores danske selvforståelse at få aktuel dansk kultur og sprog ind i institutionerne, siger Anders Kring.

Han tilføjer, at det i forvejen er en tung beslutning at hive teltpløkkerne op for at flytte til et andet land. Og hvis man ovenikøbet skal frygte, at man mister noget i pensionen, kan den beslutning blive endnu tungere.

I Dansk Skoleforening for Sydslesvig er personalet, der er ansat på tjenestemandslignede vilkår, ikke ramt af de nye regler.

kommentar
deling del

Skriv et svar