Single Daily
af

Niels Anton Heilskov

Femernbælt forbindelsen møder tyske modstandere

En høring omkring Femernbælt-tunnelen i Lübeck skal give modstanderne mod byggeriet mulighed for at få svar på deres kritik og spørgsmål.
En høring omkring Femernbælt-tunnelen i Lübeck skal give modstanderne mod byggeriet mulighed for at få svar på deres kritik og spørgsmål.

Selvom Danmark og Tyskland allerede i 2008 underskrev den
traktat, der muliggør byggeriet af den faste forbindelse over Femernbælt, er byggeplanerne endnu ikke godkendt fra tysk side. Men tirsdag d. 27. juni skal projektet forsøge at rykke sig tættere på den tyske byggetilladelse, når de i Lübeck møder de folk, der har sendt mere end 12.600 klager over projektet.

I Tyskland er kritikken af byggeriet stor, men på trods af klagerne, tror den afgående slesvig-holstenske trafikminister Reinhard Meyer, at den endelige godkendelse kan ligge klar i sommeren 2018. Derefter regner alle parter dog med, at der vil komme en retssag ved forbundsforfatningsdomstolen.

Femern A/S og trafikministeriet i Kiel, regner med at sådan en retssag vil vare to år. Og derfor skal byggeriet ifølge de nyeste planer fra Femern A/S kunne starte i 2020.

kommentar
deling del

Skriv et svar