Single Daily
af

Peder Bjerge

Fare for oversvømmelser stiger hele tiden

De sidste uger har set store vandmængder silet ned over marsken på begge sider af grænsen. Faren for oversvømmelser stiger i takt med klimaforandringer - og diger og pumpeanlæg bliver ældre og ældre. Udgifterne vil stige i fremtiden, advarer eksperter.
De sidste uger har set store vandmængder silet ned over marsken på begge sider af grænsen. Faren for oversvømmelser stiger i takt med klimaforandringer - og diger og pumpeanlæg bliver ældre og ældre. Udgifterne vil stige i fremtiden, advarer eksperter.

Risum-Lindholm. Vand, vand og atter vand. Fra himlen og på markerne.

Indtil nu har de komplicerede systemer som diger, kanaler, pumper og sluser udgør, kunnet holde stand mod vandmasserne, der har silet ned fra den grå himmel i løbet af februar.

– Men faren vokser hele tiden, advarer Thies Horn, lederen for Deich- und Hauptsielverband, hvis kontor ligger i Nordfrisland.

Klimaforandringer og gammelt udstyr

Han har ansvaret for, at de vandmasser, der flyder mod vest så langt væk fra som udkanten af Flensborg, bliver ledt ud i Nordsøen i stedet for at oversvømme gader, huse og marker i Nordfrisland.

– Hverken diger eller pumper bliver yngre. Samtidig ser vi konsekvenserne af klimaforandringerne med mere ekstremt vejr. Vi ser enormt meget vand komme i løbet af meget kort tid på afgrænsede områder. Og disse gamle systemer er konstrueret i 1950erne. De var bygget til datidens forhold, ikke til nutidens vejr, uddyber han.

Som et eksempel peger han på nogle af de nyeste sluseanlæg, som er blevet fornyet til en pris på 3,7 millioner euro.

– Og det er ikke engang et stort anlæg, siger Thies Horn.

Udgifter for milliarder

Ifølge beregninger fra Slesvig-Holstens regering vil udgifterne til at vedligeholde og udbygge hele systemet langs kysterne stige til fire milliarder euro frem mod år 2050. Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen fra Danmarks Tekniske Universitet bekræfter, at klimaforandringerne er med til at drive omkostningerne i vejret.

Ifølge professor emeritus Hans von Storch fra Helmholtz Zentrum Geesthacht (forskningscenter med fokus på blandt andet kyster) er det særligt anlægsomkostningerne og udgifterne til strøm til at drive pumperne i sluseanlæggene, som koster dyrt.

– Men det kan også være, at risikoen forandrer sig i kystområderne. Så det er klogt at udbygge anlæggene, så de kan tilpasses de udfordringer, som kommer med tiden, siger han.

Hans von Storch peger dog på, at man videnskabeligt indtil nu ikke har kunnet måle øget regnmængde om året eller stærkere storme. Man kan konstatere en stigning i havenes vandstand, men det er endnu ikke klart, om det accelererer eller ej.

kommentar
deling del

Skriv et svar