Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Fallitboet Store Okseø

Ifølge sagnet opstod Okseøerne i Flensborg Fjord i sin tid, da en jætte sydfra ville springe over fjorden, men sprang for kort. Han landede i vandet kort før Sønderhav. Et par klatter ler løste sig fra kæmpens sko – og vupti var der opstået to småøer.

Såvidt sagnet.
 Den lille okseø har siden 1938 været ejet af Københavns Lærerforening og bruges som lejrskole. På foreningens hjemmeside kan man se, at lejrskolen har i alt 62 sengepladser.

Samme aktivitet kan man ikke påstå, at der foregår på den Store Okseø. Som vi her i avisen gentagne gange har beskrevet, har en gruppe tyskeres langtidsforpagtning af øen slået grueligt fejl.

Store Okseø, som så mange danskere og tyskere i grænselandet har et livslangt forhold til på grund dens naturskønhed med egen strand og mini-klint, har udviklet sig til et gigantisk fallitbo.
Jørgen Møllekær

Den sidste har forladt øen og efterladt vores alle sammens dansk-tyske naturperle i en forfærdelig stand.
 Bygningerne er lige til at rive ned. Pladsen bag det, der for nogle årtier siden var et lille bådeværft, er miljøforurenet. På grunden ligger der alverdens affald og man må formode, at også undergrunden er forurenet. I vandkanten ligger der flere bådvrag.

Store Okseø, som så mange danskere og tyskere i grænselandet har et livslangt forhold til på grund dens naturskønhed med egen strand og mini-klint, har udviklet sig til et gigantisk fallitbo.

Ifølge JydskeVestkysten påskelørdag vil Aabenraa Kommune nu engagere sig i en redningen af Store Okseø, der ellers er 100 procent ejet af Naturstyrelsen.
 Om det er den rette ide, må den kommende tid vise. Sandt er det i hvert fald, når den ansvarlige hos Naturstyrelsen Sønderjylland, skovrider Inge Gillesberg, udtaler, at der skal helt nye scenarier til end bare at fortsætte som nu.

Det har hun så evigt ret i. Set udefra har det været frustrerende at skulle være vidne, at denne lille naturperle, ikke har kunnet omdannes til et større aktiv for os allesammen.

Grundlæggende er der to muligheder: En offentlig eller en privat investor. Hvis man for et øjeblik skulle tænke ud af boksen og satse på en privat investor, så vil der kunne blive tale om at omdanne Store Okseø til en større turisme-ø. Det er der næppe realisme i, fordi det kræver investeringer i størrelsesordenen mindst 20-30 mio. kroner, før Store Okseø ville kunne fremstå som en tidssvarende campingplads eller et hotel-lignende kompleks.

Kunne man fra dansk side forestille sig sig at indbinde sine tyske naboer i processen?
Jørgen Møllekær

Skulle man tage de positive briller på først, så har Store Okseø en fantastisk charme og burde kunne udvikles til et decideret turisme-mål i mellemstor skala. Men vil vi som grænselands-borgere det? Rent bortset fra diverse naturrestriktioner på stedet, bør Store Okseø fortsat være fælleseje for os alle. På begge sider af grænsen.

Dermed er der kun det offentlige tilbage. Men hvorfor begrænse sig til, at det kun skal være Aabenraa Kommune, der går med ind i driften. Er det efterlyste “helt nye scenarie”, som der er behov for, løst med, at blot Aabenraa Kommune med al respekt går alene ind i sagen?

Når man hører de begrænsede visioner, som direktør Karsten Justesen fra Destination Sønderjylland, har for Store Okseø, kan man blive helt bekymret. Han kunne tænke sig en iskiosk og en lille cafe kombineret med bådfart.

Den vision har andre afprøvet for længst uden synderlig succes. Så hvad skal stedet bruges til? Og kunne man fra dansk side forestille sig sig at indbinde sine tyske naboer i processen? Store Okseø har alle dage været benyttet af borgere på begge sider af grænsen, og med et indbyggertal på 140.000 i Flensborg og omegn er der masser af kundepotentiale.

Kunsten består nu i at finde frem til den rigtige ide og en solid finansiering. Fonde findes også i Tyskland. Tænk større og tænk på tværs.

kommentar
deling del

Skriv et svar