Single Daily
af

Holger Johannsen

Fælles kamp mod byggeaffald fra atomkraftværk

Modstanden mod en mulig deponering af let radioaktivt byggeaffald fra slesvig-holstenske atomkraftværker i Harreslev blusser op igen. - Risikoen er der stadig, lyder det fra kommunens borgmester. Flensborg vil støtte naboen i kampen mod affaldet.
Modstanden mod en mulig deponering af let radioaktivt byggeaffald fra slesvig-holstenske atomkraftværker i Harreslev blusser op igen. - Risikoen er der stadig, lyder det fra kommunens borgmester. Flensborg vil støtte naboen i kampen mod affaldet.

Kampen mod en mulig deponering af svagt strålende atomaffald tæt på den dansk-tysk grænse i Harreslev blusser op igen. Både kommunerådet i Harreslev og Flensborg byråd drøfter i øjeblikket den betændte sag.

– Forvaltningen anbefaler, at politikerne stemmer for en erklæring, der afviser Harreslev som hjemsted for deponering af det let radioaktive materiale fra atomkraftværker, siger Harreslevs borgmester, Martin Ellermann.

Skader forholdet til naboen

I resolutionen hedder det blandt andet: »En deponering af affald fra atomare anlæg direkte ved grænsen til den danske Aabrenraa Kommune vil være skadelig for det gode naboforhold hen over grænsen. Den fare bør vi undgå – ikke alene af politiske årsager.«

– Baggrunden er ikke kun, at der er kommet en ny miljøminister i Slesvig-Holsten, men også, at ministeriet har fremlagt en omstridt rapport om deponering af byggeaffald fra atomkraftværker, tilføjer Martin Ellermann.

– Rapporten favoriserer at lagre byggeaffaldet på et af de syv nævnte steder – og et af de steder er altså Harreslev, fortsætter han.

Forbundet med risici

Også politikerne i Flensborg skal drøfte sagen, og et flertal bestående af Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), SPD, Linke, WiF og »Flensburg wählen« har fremlagt en resolution, der støtter nabokommunen Harreslevs kamp mod en mulig deponering.

»Flensborg byråd er enig i Harreslevs holdning, at det ikke er modbevist, at også svagt radioaktivt materiale udgør en risiko for befolkningen«, skriver de fem byrådsgrupper i deres fælles erklæring, som efter al sandsynlighed vil blive vedtaget af Flensborg byråd.

Der henvises til en advarsel fra de tyske lægers fællesorganisation, Deutscher Ärztetag, der understreger, at der er risici ved en deponering af byggeaffald fra atomkraftværker.

– Vi mener, at der er store sundhedsmæssige risici med transport og deponering af byggeaffald fra atomkraftværker. Vi foreslår derfor, at byggeaffaldet bliver deponeret i nærheden af atomkraftværkerne, understreger lægerne i deres erklæring.

Afviste allerede i 2016

Allerede i 2016 afviste Harreslevs kommuneråd alle planer om at deponere byggeaffald fra atomkraftværker i et deponi på kommunens grund.

Også ejeren af firmaet Deponie Balzersen GmbH på Ellunder Weg i Harreslev meldte for to år siden klart ud, at han ikke vil tage imod radioaktivt materiale til deponering.

Det blev kendt i 2016, at syv lossepladser i Slesvig-Holsten, deriblandt en i Harreslev, kan komme i betragtning for deponering af byggeaffald fra slesvig-holstenske atomkraftværker.

Både politikerne og beboerne i Harreslev protesterede straks mod planerne. Et borger-initiativ »Atommüll Einlagerung Stopp Harrislee« koordinerer borgernes modstand.

Deponie Balzersen i Harreslev afviser også at modtage byggeaffald fra de slesvig-holstenske atomkraftværker. Arkivfoto: Lars Salomonsen

kommentar
deling del

Skriv et svar