Single Daily
af

Thomas Schumann

For få danskere melder sig til lange kurser på Jaruplund Højskole

Jaruplund Højskole har ikke noget langt kursus på programmet for 2018. Det skyldes for få danske tilmeldte.
Jaruplund Højskole har ikke noget langt kursus på programmet for 2018. Det skyldes for få danske tilmeldte.

Egentlig var der 23 tilmeldte til Jaruplund Højskoles lange kursus i 2018. På trods af det valgte skolen at aflyse kurset. Årsagen var elevsammensætningen: Kun to på holdet havde relation til det danske. Den ene var sydslesviger, den anden var fra Danmark. De resterende 21 kursister kom fra andre europæiske lande – fortrinsvis østeuropæiske.

– Vi har en ambition om at arbejde efter de danske højskoleregler og ifølge dem skal halvdelen af kursisterne være danske. Derfor valgte vi at aflyse det lange kursus. Man kan også sige, at det ville være mærkeligt, hvis midler til det danske mindretal skal gå til at uddanne østeuropæiske studerende, fortæller Jaruplund Højskoles forstander, Karsten Biering Dressø.

Han har intet bud på, hvorfor der er så få danske kursister, som melder sig på højskolens lange kurser. Jaruplund Højskoles bestyrelsesformand, Kristian Kjær, tror, det skyldes, at de unge i højere grad vil gå på en højskole i nærheden af en større by.

Der er ikke nok kursister med danske rødder til, at Jaruplund Højskole kan afholde lange kurser i 2018. (Foto: Lars Salomonsen)

Der er ikke nok kursister med danske rødder til, at Jaruplund Højskole kan afholde lange kurser i 2018. (Foto: Lars Salomonsen)

Jaruplund Højskole planlægger dermed først at tilbyde et langt kursus i 2019. Til gengæld har skolen udvidet udbuddet af korte kurser fra 28 til 40.

– Allerede på nuværende tidspunkt har vi 240 tilmeldinger, og der er udsolgt til det førstkommende kursus i januar, uddyber Karsten Biering Dressø.

En række af de korte kurser handler om opera og golf, samt rejser til europæiske destinationer og viden om Sydslesvig samt det danske mindretal. Samtidig arbejder højskolens ledelse for tiden på at udvikle det næste lange kursus. I stedet for at tilbyde en vifte af forskellige forløb, vil Jaruplund Højskole i stedet køre et enkelt, målrettet kursus om tysk sprog, kultur og virksomhedsopfattelse. Karsten Biering Dressø forklarer, at kurset har samme formål som den danske regerings Tysklandsstrategi; at hjælpe danske virksomheder med at komme ind på det tyske marked. Men hvis der fortsat er for få med rødder i det danske, som tilmelder sig de lange kurser, kan det betyde at Jaruplund Højskole for fremtiden kun vil tilbyde korte kurser.

– Jeg kan godt forestille mig, at vi helt dropper de lange kurser, fortæller Karsten Biering Dressø.

kommentar
deling del

Skriv et svar