Single Daily
af

Jens Nygaard

Et A- og et B-hold i Sydslesvig

Svar fra minister viser, at nogle organisationer og institutioner inden for det danske mindre­tal i Sydslesvig kan tilbyde dansk social sikring i alderdommen til ansatte fra Danmark - og andre kan ikke.
Svar fra minister viser, at nogle organisationer og institutioner inden for det danske mindre­tal i Sydslesvig kan tilbyde dansk social sikring i alderdommen til ansatte fra Danmark - og andre kan ikke.

Igennem længere tid har der inden for det danske mindretal i Sydslesvig været frygt for, at det i fremtiden kan blive sværere at rekruttere arbejdskraft fra Danmark.

Det hænger sammen med den planlagte reform af den danske folkepension, hvor det forudses, at selv ophold i udlandet på fem-seks år fra 2025 kan koste på bundlinjen, når den danske folkepension senere skal beregnes. Helt op til 1300 kroner om måneden kan det senere koste en rigsdansker at tage arbejde ved det danske mindretal i en længere periode.

Nu viser et svar fra den danske beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), at det danske mindretal som arbejdsgiver faktisk er delt op i et A- og et B-hold.

Der eksisterer nemlig »aftaler om social sikring« med det danske biblioteksvæsen, ungdomsforeningerne og Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig.

– Det betyder, at ansatte i disse institutioner, som ønsker at blive omfattet af dansk lovgivning om social sikring, optjener ret til dansk social pension i ansættelsesperioden, lyder det fra Troels Lund Poulsen.

Han anfører også, at der er en »særlig aftale om dansk pensionsret« til lærere og pædagoger inden for Dansk Skoleforening.

– Det indebærer, at de pågældende har ret til social pension fra Danmark for de år, de har været medlemmer af en dansk pensionskasse og ikke samtidig har været tilmeldt en tysk pensionsforsikring, skriver ministeren.

Han tilføjer, at der ikke er lavet lignende aftaler, når det drejer sig om at arbejde for Flensborg Avis, Sydsles­vigsk Forening, Sydslesvigsk Vælgerforening og Dansk Kirke i Sydslesvig.

– Men vi har det på skrift, at præsterne pensionsmæssigt er at ligestille med andre danske udsendte, fortæller Jytte Nickelsen fra Dansk Kirke i Sydslesvig.

Det kan koste en rigsdansker helt op til 1300 kroner af folkepensionen, at arbejde for det danske mindretal. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Det kan koste en rigsdansker helt op til 1300 kroner af folkepensionen, at arbejde for det danske mindretal. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

En kattelem

Der er en kattelem i ministerens svar. Det fremgår nemlig, at når man ansøger om dansk social pension, skal det anføres, om man har arbejdet i udlandet – og om det har været beskæftigelse i »offentlig dansk interesse«. Der bliver så taget konkret stilling til, om det er tilfældet, og om denne beskæftigelse i udlandet med ministerens ord »kan medregnes i den danske optjeningstid for social pension«.

– Det er ikke godt nok, lyder det både fra det danske mindretal og fra Enhedslistens Chr. Juhl.

Kravet er, at der skal være tale om ligebehandling og om, at alle rigsdanskere, der arbejder for det danske mindretal, anses for at være udsendt i »offentlig dansk interesse«.

kommentar
deling del

Skriv et svar