Single Daily
af

Jens Nygaard

– Et helt anderledes flow end i Danmark

Overborgmester Simon Faber er langsomt ved at takke af. Midt i januar overtager Simone Lange posten, og Faber mener, at det er en godt fungerende kommune, hun overtager ledelsen af. Blandt andet er der i hans valgperiode skaffet 3000 flere arbejdspladser, og forvaltningen og borgerne er kommet hinanden nærmere.
Overborgmester Simon Faber er langsomt ved at takke af. Midt i januar overtager Simone Lange posten, og Faber mener, at det er en godt fungerende kommune, hun overtager ledelsen af. Blandt andet er der i hans valgperiode skaffet 3000 flere arbejdspladser, og forvaltningen og borgerne er kommet hinanden nærmere.

Da Simon Faber fra SSW den 15. januar 2011 kom kørende til rådhuset i Flensborg for at overtage den højeste administrative post i kommunen – som overborgmester – var det med en noget anderledes fornemmelse end normalt nede i maven.

– Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var noget helt specielt, da jeg havde fået parkeret min gamle Golf og gik ind på rådhuset som topchef, fortæller Faber, der for tiden er i gang med at takke af.

Som bekendt vandt socialdemokraten Simone Lange overborgmestervalget i forsommeren i år. Den 15. januar indtager hun sammen med overborgmesterværdigheden også kontoret oppe på 13. etage i rådhuset. På dato er det seks år efter Fabers indsættelse.

– Da jeg startede, var moderniseringen af Borgerkontoret allerede i gang, men i det hele taget har vi fået udbygget, at rådhuset i høj grad er et serviceorgan, siger Simon Faber. Fotos: Tim Riediger

– Jeg havde fra starten og i valgkampen indstillet mig på, at hvis jeg ville være kandidat, måtte jeg selvfølgelig også gå hele vejen, hvis jeg blev valgt. Men det lå jo fra starten ikke i kortene, siger Simon Faber.

Imod alle odds vandt han valget – og så var han pludselig overborgmester i stedet for konsulent ved Sydslesvigsk Forening (SSF). Han skulle stå i spidsen for det, som han sammenligner med, en »hel lille koncern« med masser af ansatte.

“Jeg tror da, at jeg har tilført rådhuset i Flensborg en mere let omgangsform.”

*Simon Faber, SSW

– Samtidig var det min første tyske arbejdsplads, så det krævede en del tilvænning, fortæller overborgmesteren. Han oplevede, at medarbejderne i sagens natur i starten stillede sig noget afventende an: De skulle lige se, hvad den nye chef mødte op med. Men langsomt fandt man ind i en rytme sammen.

– Jeg tror da, at jeg har tilført rådhuset i Flensborg en mere let omgangsform. Vi drøfter sagerne i øjenhøjde, og mange meninger bliver hørt. Samtidig er der blevet uddelegeret ansvar, siger Simon Faber.

Simon Faber (født 11. september 1968 i Flensborg) er en dansk-tysk politiker (SSW) med tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig. Han har siden 2011 været Flensborgs overborgemester. Efter bestået studentereksamen fra Duborg-Skolen i Flensborg, tog Faber en længere vidergående uddannelse som musikvidenskabsmand ved Aarhus Universitet (cand.mag. i musik og tysk). Han var blandt andet chefsekretær ved DR SymfoniOrkestret og virkede som sydslesvigsk konsulent i Folketinget. I efteråret 2010 stillede han op for Sydslesvigsk Vælgerforening ved overborgmestervalget i Flensborg og blev i anden valgrunde med 54,8 procent af stemmerne valgt som ny overborgmester. Han tiltrådte posten den 15. januar 2011. Ved overborgermestervalget i juni 2016 tabte han derimod med 22,8 % mod fælleskandidaten fra de tyske partier SPD, CDU og De Grønne, Simone Lange, som fik 51,4 %. Simon Faber er gift og har to børn.

Service-minded

Mange vil kunne huske, at man ofte som borger for nogle årtier siden blev mødt med en ikke særlig service-minded indstilling på rådhuset, hvis man skulle have ordnet et eller andet.

– Da jeg startede, var moderniseringen af Borgerkontoret allerede i gang, men i det hele taget har vi fået udbygget, at rådhuset i høj grad er et serviceorgan, siger Simon Faber. Han fik også relativt tidligt i sin valgperiode en kontaktperson til erhvervslivet.

– Vi har fået en højere grad af borgerdialog i gang, der er kontakt til bydelsgrupperne, der har været diskuteret om byens strategi, der er lavet en sportsudviklingsplan og meget andet. Vi har oppet os i mange afdelinger – og det har også været nødvendigt, siger Simon Faber.

Han har nemlig flere gange oplevet en »mistillid mellem forvaltningen og borgerne«. Og det er hans bedømmelse, at de nu er kommet hinanden nærmere – hvilket er meget vigtigt.

– Vi kan afgøre en del, men råderummet er generelt for småt, og samtidig er der et meget stort behov for kommunale investeringer. Vi holder den kun lige akkurat kørende, siger Simon Faber.

– Vi skal have dialog og kontakt, og vi skal tale med hinanden – og ikke om hinanden, siger overborgmesteren.

Han overtog i sin tid en kommune, hvor der allerede var en del problemer, og hvor nye problemzoner trængte sig på. Dels var der dramaet om Bysparekassen, og så var de kommunale værker også ude i oprørte vande. Desuden blev det hurtigt klart, at der var problemer med Campusbadet.

– Hvis jeg ser generelt på det, så kan jeg konstatere, at Flensborg i dag er en fint fungerende kommune. Vi er langt fremme på mange områder, og vi er mere end på niveau med mange andre tyske kommuner: Vi ligger nærmere i førerfeltet, siger Simon Faber. Det er også hans holdning, at forvaltningen på rådhuset »er bedre end sit ry«.

En positiv udvikling er også tvingende nødvendig. Den kan nemlig måske være med til at få flere borgere inddraget, så de for eksempel også sætter deres kryds, når der er kommunalvalg.

– Med stemmeprocenter omkring de 30 kan vi ikke være tilfredse, siger Simon Faber. Han peger dog også på, at borgere i vore moderne tider har meget at se til, så der måske ikke er »plads eller tid til at stemme« og beskæftige sig med lokal politik.

Ringe deltagelse

Den ringe deltagelse kan måske også have noget at gøre med, at der i realiteten ikke er ret store dele af budgettet, som tyske kommuner kan flytte rundt på – hvis man sammenligner med danske kommuner, der blandt andet selv fastlægger deres skatteprocent. En meget stor del er udgifterne i tyske kommuner er allerede fastlagt.

– Vi kan afgøre en del, men råderummet er generelt for småt, og samtidig er der et meget stort behov for kommunale investeringer. Vi holder den kun lige akkurat kørende, siger Simon Faber.

Han har noteret sig, at en undersøgelse har vist, at Flensborgs skoler og offentlige bygninger går an – men at der mange steder er brug for renovering.

– Der er et helt anderledes flow i Danmark, men det hænger måske til dels sammen med, at udvalgsmøderne her er åbne, så de ofte bruges som platforme, siger Simon Faber.

Grænselandets metropol

Han stillede i sin tid op med en dagsorden om, at Flensborg i højere grad skulle være grænselandets metropol og være med til at styre hele regionen væk fra at være et udkantsområde og mere over mod at være et fælles dansk-tysk vækstområde.

– Jeg synes i høj grad, at det er lykkedes – at vi har fået dagsordenen vendt den vej, siger den afgående overborgmester.

Med denne video startede Simon Faber sin valgkamp i forsommeren 2016. Han tabte valget til Simone Lange, der overtager posten som overborgmester i januar. 

Han kan notere sig, at der i selve byen er kommet gang i boligbyggeriet, at der i hans valgperiode er kommet 6000 flere indbyggere, og at der er skabt 3000 arbejdspladser, ligesom indtægterne fra erhvervsskatten er de højeste nogensinde.

– Samtidig er det grænseoverskridende samarbejde blevet forankret på mange niveauer, siger Simon Faber, der i al beskedenhed mener selv at have bidraget en smule. Det hænger blandt andet sammen med, at han er dansktalende.

– Det har været en meget stor fordel, gjort mange møder lettere og fået det hele til at fungere bedre, siger han.

Blandt andet indeholder det nye Interreg-program 5A mange flere regioner end tidligere – og det er danske og tyske regioner, som til dels ikke har været vant til at arbejde sammen. Her har Faber med kendskab til begge lande og begge sprog været med til at få det hele til at falde på plads.

Ligesom han her har haft en fod i to lejre, gælder det også i det politiske liv, at han grundlæggende er kommet fra Sydslesvigsk Vælgerforening, men at han har skullet være alle borgeres og alle politiske partiers overborgmester.

– Det er klart, at jeg måske har koordineret lidt tættere med SSWs byrådsgruppe og blandt andet har deltaget i de fleste af deres møder. Men på den anden side har jeg også nogle gange været uenig med SSW, siger Faber.

Han har nogle feriedage til gode, som han tager her i juletiden, og så kommer han ind på rådhuset i nogle dage i januar. Men så er det også slut.

Rådhuset i Flensborg. Overborgmesterens kontor ligger på 13. sal. Jobbet kræver en indsats, der i ugentlige timer måske i snit ligger oppe på 60-70, mener Simon Faber. Foto: Lars Salomonsen

– Det bliver sikkert lidt vemodigt. Der er mange ting, som jeg er kommet til at holde af, og jeg har haft en del glædelige rutiner, siger han.

På det seneste har der været en del møder, som for hans vedkommende var det sidste, men i det hele taget har han efter det tidlige overborgmestervalg haft den dagsorden, at der ikke skulle slappes af på laurbærrene – men at der skulle arbejdes hårdt helt frem til slutningen.

– Jeg synes, at jeg har fået sagt godt farvel rundt omkring, siger Simon Faber. Han bliver nu rent personligt udsat for et skift, der nok er lige så kraftigt, som da han for knap seks år siden tiltrådte.

60-70 arbejdstimer

Jobbet som overborgmester kræver nemlig en indsats, der i ugentlige timer måske i snit ligger oppe på 60-70. Som Simon Faber gør opmærksom på, er der faktisk hele tre funktioner – som ret beset godt kunne kræve en stilling hver: Det er som topchef på rådhuset, i forhold til det politiske apparat og med den repræsentative del.

– I forhold til den sidste del har jeg måttet takke nej til en del, hvor jeg gerne ville være kommet. Men man skal også passe på, at timerne ikke løber af med én – og passe på sig selv og familien, siger Simon Faber. Han har også brugt mange weekender og aftener på jobbet.

Det ændrer sig fra den 15. januar, når »alle de åbne skuffer er blevet lukket«.

– I første omgang vil jeg slappe lidt af, og hvad fremtiden vil bringe for mig, vil tiden vise, siger Simon Faber.

Han har med egne ord været »nede i både det danske og det tyske maskinrum« og kender begge godt. Der er mange, som har været nede i et af maskinrummene, men det er ret få, der kender begge rummene virkelig godt.

– Hvis det er noget, som på en eller anden måde kan bruges i fremtiden, vil jeg være motiveret for det, siger Simon Faber.

kommentar
deling del

Skriv et svar