Single Daily
af

Jens Nygaard

Et dystert, dansk billede af ikke-vestlige indvandrere

Ny publikation fra Danmarks Statistik viser sort på hvidt, at ikke-vestlige indvandrere i Danmark er en meget problematisk gruppe - med dårlig uddannelse, få i beskæftigelse, mange på offentlig støtte og en høj kriminalitet.
Ny publikation fra Danmarks Statistik viser sort på hvidt, at ikke-vestlige indvandrere i Danmark er en meget problematisk gruppe - med dårlig uddannelse, få i beskæftigelse, mange på offentlig støtte og en høj kriminalitet.

Når almindelige danskere i disse år mødes, som det var tilfældet ved de danske årsmøder, falder snakken ofte på de mange indvandrere i landet. Der er mange oplysninger og mange holdninger – men én gang om året kan man få friske facts om denne folkegruppe. Det er i Danmarks Statistiks årlige beretning, og »Indvandrere i Danmark 2016« er netop udkommet.

Her kan man blandt andet læse sig til, at antallet af ikke-vestlige indvandrere i Danmark i de seneste 30 år er femdoblet. I det hele taget udgør alle indvandrere og deres efterkommere nu 12,3 procent af befolkningen. Det er en andel, som forventes at stige, så det i 2060 vil være hver femte i Danmark.

Men det er ikke en homogen gruppe, fremgår det af publikationen: Målt på de fleste parametre ligger de vestlige indvandrere på nogenlunde samme – eller endda et bedre – niveau end danskerne selv. De helt store forskelle er til indvandrere fra ikke-vestlige lande, der stort set hele spektret rundt ligger dårligere – det være sig med hensyn til uddannelse, beskæftigelse, antal på offentlig forsørgelse og kriminalitet.

Men heller ikke denne gruppe er homogen. Det viser sig, at blandt andet indvandrere fra lande som Sri Lanka, Vietnam, Kina og Thailand klarer sig godt.

Værre ser det ud med indvandrere fra Syrien, Somalia, Irak og Libanon, som er de lande, der har den største andel på offentlig forsørgelse. Specielt slemt ser det ud for kvinderne fra disse lande, som er mellem 30 og 59 år gamle: Her lever fire ud af fem af penge, som de får fra de danske skattebetalere.

Samtidig er der en anden helt klar tendens blandt de ikke-vestlige indvandrere: Med tiltagende alder er det langt flere, der lever af penge fra det offentlige. 63 procent af de 55-59-årige får deres penge fra staten, mens det tilsvarende tal for danskere er 24 procent.

Og det ser på mange områder heller ikke ud til at blive bedre for de unge ikke-vestlige efterkommere – der altså er født i Danmark. Det er en gruppe med en tårnhøj kriminalitet. Specielt er de unge efterkommere af indvandrere fra Libanon meget kriminelle – i snit tre en halv gange mere kriminelle end danskerne.

I de sønderjyske kommuner er der mellem 9,5 og 12,5 procent indvandrere, men her er der flere fra vestlige lande. Det hænger blandt andet sammen med, at Tyskland ligger lige i nærheden.

Og de tyske indvandrere ligger godt i statistikken: De er godt uddannede, er ofte i beskæftigelse – og er endda mindre kriminelle end danskerne.

kommentar
deling del

Skriv et svar