Single Daily
af

Thomas Schumann

200.000 kr. er sat af til at fjerne hegn langs den dansk-tyske grænse

Et dyrehegn fra 1980erne står og rådner langs en strækning på 20 kilometer ved den dansk-tyske grænse. Miljø- og fødevareministeriet oplyser, at de har tænkt sig at fjerne de gamle hegnspæle, når det planlagte 68 kilometer lange vildsvinehegn skal opføres.
Et dyrehegn fra 1980erne står og rådner langs en strækning på 20 kilometer ved den dansk-tyske grænse. Miljø- og fødevareministeriet oplyser, at de har tænkt sig at fjerne de gamle hegnspæle, når det planlagte 68 kilometer lange vildsvinehegn skal opføres.

En spytklat fra Christian Hansens gård står gamle hegnspæle og rådner. Den pensionerede landmand bor uden for Padborg klods op ad den dansk-tyske grænse. Hegnet har han ikke selv opført. Det gjorde landbrugsministeriet i 1988-1989 for at beskytte dansk landbrugseksport mod svinepest og mund- og klovsyge.

– Nu ligger det bare og bliver overgroet af tjørnehæk. Dyrene slæber det ind på markerne, og det skal vi bøvle med, når vi kører derud med maskinerne. Det er jeg temmelig utilfreds med, for det har ingen gavn længere og er kun til gene for os landmænd, fortæller Christian Hansen.

Ministerium: Vi fjerner hegnet

I et svar til Flensborg Avis oplyser miljø- og fødevareministeriet, at det er planen at »pille det gamle hegn på cirka 20 kilometer ned i år«. Det skal ske i forbindelse med opførelsen af det planlagte 68 kilometer lange vildsvinehegn.

– Der, hvor det giver mening, vil vi tage det gamle hegn ned samtidig med, at vi sætter det nye hegn op, så vi ikke skal forstyrre lodsejeren mere end højest nødvendigt, skriver ministeriet.

Det er Christian Hansen godt tilfreds med.

– Det er da glædeligt, at det bliver fjernet. Så må vi se, hvad der sker med det nye hegn, siger Christian Hansen.

200.000 kroner er sat af

Allerede i 2016 undersøgte en specialkonsulent i landbrugsstyrelsen det gamle hegn, som blev opført mellem Sofiedal og Padborg. Han talte med lodsejere på strækningen, som gerne ville have hegnet pillet ned.

Landbrugsstyrelsen har allerede afsat 200.000 kroner på budgettet til at fjerne de gamle hegnspæle, hvor det kan lade sig gøre.

Mange steder har krat og hæk opslugt hegnet, og i Frøslev Mose er flere af pælene forsvundet i mosevandet.

Længere vestpå – mellem Siltoft og Rudbøl Sø – opførte de danske myndigheder også et dyrehegn i slutningen af 1970erne, fordi de amerikanske myndigheder var bekymrede for, at det danske svinekød, de importerede, kunne blive inficeret med mund- og klovsyge og svinesygdommen aujeszkys fra Tyskland.

kommentar
deling del

Skriv et svar