Single Daily
af

Jørgen Møllekær

Er skolelukninger løsningen?

Hvor er det saglige argument for, at lærerne i Sydslesvig kan levere 20 procent færre timer end i det land, der understøtter os?
Hvor er det saglige argument for, at lærerne i Sydslesvig kan levere 20 procent færre timer end i det land, der understøtter os?

Det var en særdeles dyster melding, som Skoleforeningens formand, Udo Jessen, lancerede mandag aften. Der skal på sigt lukkes skoler i Sydslesvig. Skoleforeningen har ifølge det oplyste et »strukturelt« underskud, der angiveligt ikke kan fjernes ved almindelige besparelser. Frem til 2021 akkumuleret fire millioner euro.

I 2017 gik driften i minus med 580.000 euro ud af en omsætning (driftstilskud fra Danmark og Tyskland) på 116 millioner euro, det vil sige et underskud på 0,5 procent. I indeværende år er underskuddet, før besparelser, imidlertid på 2,5 millioner euro.

Derfor – uden at sætte nogen navne på – agter man at lukke de mindre skoler, der ligger tættest op ad af større skoler. Den udmelding kan man vurdere både positivt og negativt. Det er rettidig omhu at gøre opmærksom på, hvad der på vej. Det er også klogt i forhold til, at man – alt andet lige – ikke kvæler mindretalslivet som sådan, hvis en naboskole er relativt tæt på. Skole-enheder kan tilmed blive så små, så det også rent fagligt kan være en udfordring at holde det niveau, som undervisning i dag kræver. Men man må i samme åndedrag kunne tillade sig det spørgsmål, om skolelukninger i sig selv er vejen frem? Fremfor at forsøge at få mere for pengene.

Langt den overvejende del af Skoleforeningens udgifter er lønninger. Med løbende pensioneringer behøver ingen at frygte en decideret fyring. Til gengæld ser det ud som om, at der er nogle lærere, der burde kunne løbe hurtigere. Man kan begræde effektiviseringen nord for grænsen. Men når det selv efter en nys indgået overenskomst i Sydslesvig fortsat slås fast af Skoleforeningens ledelse og formand, at der stadig er langt op til, hvor mange timer man underviser i Sydslesvig sammenlignet med Danmark, så hjælper der ingen kære mor.

Hvor er det saglige argument for, at lærerne i Sydslesvig kan levere op til 20 procent færre undervisningstimer end i det land, der støtter os? Man kan ikke på den ene side bede om danske arbejdsvilkår herunder pensionsordninger, uden samtidig at følge trop i den øvrige udvikling. Gymnasielærerne har indtil videre slet ikke rokket sig, alle øvrige lærere har indvilget i at undervise en time mere. Men det er altså fortsat bedre vilkår end i Danmark.

Er det ikke her, der bør sættes ind?

kommentar
deling del

Skriv et svar