Single Daily
af

Holger Johannsen

Er der en læge til stede?

Hver tredje læge i Slesvig-Holsten er efterhånden over 60 år. Specielt i landområderne bliver det svært at finde erstatninger, når den kommende pensioneringsbølge sætter ind i de kommende fem år.
Hver tredje læge i Slesvig-Holsten er efterhånden over 60 år. Specielt i landområderne bliver det svært at finde erstatninger, når den kommende pensioneringsbølge sætter ind i de kommende fem år.

Endnu er vi forholdsvis godt forsynet med læger i vores kommune, siger Harreslevs borgmester, Martin Ellermann. Der går ellers forlydender om, at en af kommunens lægeklinikker ville lukke, da man ikke kunne finde en efterfølger. Men de oplysninger er foreløbig ikke blevet bekræftet.

Alligevel synes Harreslevs borg-mester, at der er god grund til at tænke i nye baner, når det drejer sig om det lægefaglige tilbud til befolkningen.

– Det bliver mere og mere vanskeligt for kommunerne at finde læger, der vil slå sig ned uden for de større byer, forklarer han.

Det indtryk bekræfter Marco Dethlefsen, talsmand for de slesvig-holstenske lægers fællesorganisation, Kassenärztliche Vereinigung (KV).

– En tredjedel af Slesvig-Holstens 1900 praktiserende læger (Hausärzte) er 60 år eller derover. Det vil sige, at flere end 600 læger vil gå på pension i løbet af få år, siger han og fortsætter:

Og det gør det bestemt ikke nemmere at finde nye læger til landområderne. Det kan gå hen at blive et kæmpe problem.
Marco Dethlefsen

Lægernes talsmand kalder det en fælles opgave for hele samfundet, at sørge for attraktive forhold for lægerne, så de kan blive motiveret til at flytte ud på landet, når de vil åbne egen lægeklinik.

– Det er et strukturelt problem i de mindre kommuner: Børnehaven lukker, bageren og købmanden lukker, der er intet apotek tilbage i nærheden, og det kulturelle tilbud svigter også. Så er det næsten umuligt at finde en yngre læge, der har lyst til at flytte til sådan et sted, lyder det fra lægeforeningens talsmand.

Endnu vanskeligere er situationen, når det drejer sig om speciallæger som børnelæger, øjenlæger eller hudlæger.

– Selv for en kommune som Harreslev med flere end 10.000 indbyggere er det ikke muligt at have alle speciallæger, siger borgmester Martin Ellermann.

På trods af den klart stigende tendens til lægemangel i landområder er det ikke nemt at få nye lægeklinikker bevilget fra sygekasserne.

– Officielt kan man ikke tale om lægemangel, før forsyningsgraden ligger på mindst 110 procent. Og det er den ingen steder i Slesvig-Holsten, siger lægernes talsmand, Marco Dethlefsen.

Delstaten er nemlig delt op i lægeregioner, som omfatter både landområder og større byer. For Harreslevs vedkommende tæller også storbyen Flensborg med, og her er der en række forskellige lægelige tilbud.

– Derfor er forsyningsgraden også i oplandet officielt på over 110 procent, siger talsmanden for Kassenärztliche Vereinigung og tilføjer:

– Det er nogle strikse regler, som vi er nødt til at forholde os til.

kommentar
deling del

Skriv et svar