Single Daily
af

Jens Nygaard

Enighed i grænselandet: Grænsekontrollen skal afskaffes

I forbindelse med grænsekontrollens fødselsdag peger flere lokale danske og tyske politikere på, at kontrol og adskillelse er den helt forkerte vej at gå. I stedet skal der samarbejde til, ligesom barriererne skal væk. Også dem inde i folks hoveder.
I forbindelse med grænsekontrollens fødselsdag peger flere lokale danske og tyske politikere på, at kontrol og adskillelse er den helt forkerte vej at gå. I stedet skal der samarbejde til, ligesom barriererne skal væk. Også dem inde i folks hoveder.

– Ret beset er både Sønderjylland og Sydslesvig udkantsområder. Hvis vi gerne vil have vækst, så skal grænsen have en anden karakter: Den skal være et bindeled i stedet for noget adskillende.

Sådan lyder det fra formanden for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), Flemming Meyer, på tre-års dagen for indførelsen af den danske såkaldte foreløbige stikprøvevis indrejsekontrol.

Flemming Meyer mener, at det var et stort fejlgreb, der blev lavet den 4. januar 2016. Og det er et fejlgreb, som stadig består.

– Der er tale om symbolpolitik, og det er ikke en fremgangsmåde, som er givtig i det moderne Europa. Der bliver sendt helt forkerte signaler. I stedet for noget adskillende skulle vi have noget forbindende. Så ville vi ligge gunstigt, siger han – og glæder sig samtidig over, at kontrollen trods alt har en ret mild form.

Der er dog stadig tale om en slags fysisk barriere – og den er efter Flemming Meyers mening med til at forstærke de barrierer, der ofte er inde i folks hoveder.

– Det er ofte de sværeste at overvinde, men det er meget nødvendigt, siger SSW-formanden.

Han bliver på dette område sekunderet af borgmesteren i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen (V):

– I Danmark er der for tiden en tendens til, at vi vil slutte os om os selv. Det er en slags protektonisme, som har flere facetter, siger han og betoner, at han – og mange andre i grænselandet – hellere vil gå en helt anden vej. Nemlig den, der drejer sig om mere samkvem og fælles udvikling.

Formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), Flemming Meyer. Foto: Martin Ziemer
Formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), Flemming Meyer. Foto: Martin Ziemer
Borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen (V). Foto: Lars Salomonsen
Borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen (V). Foto: Lars Salomonsen

Resultaterne

Samtidig med den generelle kritik bliver der også sået tvivl om de egentlige resultater af kontrollen:

– Politiarbejde kan i dag udføres mere intelligent andre steder. Det er ikke nogen god ide at stå ved grænsen og vente på, at forbryderne skal komme til én, siger Thomas Andresen.

Hans kollega i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S), peger på, at kontrollen i udgangspunktet skulle beskytte Danmark mod uønsket indvandring:

– Men som situationen er nu med det meget ringe antal folk, der har kurs mod Danmark, er kontrollen slet ikke nødvendig, siger han.

Flemming Meyer stiller sig også tvivlende over for de angiveligt gode resultater:

– Hvad jeg hører en del om, er naboer og andre lokale, som bliver afvist ved grænsen, fordi de har glemt deres pas, siger han.

Også formanden for hjemmetyskernes Bund Deutscher Nordschles-wiger (BDN), Hinrich Jürgensen, er inde på dette tema:

– Det er spildte ressourcer. I stedet for at bruge en halv milliard kroner på grænsekontrol, så kunne de penge have været brugt langt bedre på andet politiarbejde. Der bruges mange timer på at afvise folk, der har glemt deres pas, og det er helt absurd, siger han.

Flensborgs overborgmester, Simone Lange (SPD), peger også på, at der er politimæssige udfordringer, men hun mener, at den bedste måde at løse dem på blandt andet vil være via et bedre samarbejde mellem dansk og tysk politi.

Borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S). Foto: Lars Salomonsen.
Borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S). Foto: Lars Salomonsen.
Formand for Bund Deutscher Nordschles-wiger (BDN), Hinrich Jürgensen. Foto: Tim Riediger
Formand for Bund Deutscher Nordschles-wiger (BDN), Hinrich Jürgensen. Foto: Tim Riediger
Borgmestrene fra byerne S¯nderborg Erik Lauritzen, Aabenraa Thomas Andresen og Flensborg Simone Lange var samlet i Wassersleben til et interview med JV, SHZ, DN og Fla. Foto: Martin Ziemer

Fremkommelighed

Den eneste af de tre sønderjyske borgmestre, som avisen har talt med, der ikke ser kontrollen som et stort problem, er Henrik Frandsen (V) fra Tønder Kommune.

– Ovre ved os er der sjældent kontrol, og i givet fald bliver man som regel bare vinket igennem. For mig er fremkommelighed det vigtigste, og det er ikke os, der sender signaler. Det er politikerne i det danske Folketing, siger han.

Det er signaler, som Hinrich Jürgensen, også har noteret sig:

– Det har selvfølgelig en mental påvirkning. Når man kommer til grænsekontrollen, så bliver der automatisk sendt en meddelelse op til hjernen om, at »her er der lukket«, siger han.

Borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen (V). Arkivfoto.

Borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen (V). Arkivfoto.

kommentar
deling del

Skriv et svar