Single Daily
af

Rasmus Meyer

Enighed om dansk- undervisning i tyske skoler

SSWs forslag om at gøre mere for at fremme dansk-undervisning i tyske skoler fandt stor genklang hos politikerne i Kiel.
SSWs forslag om at gøre mere for at fremme dansk-undervisning i tyske skoler fandt stor genklang hos politikerne i Kiel.

Stort set alle landdagens partier roste torsdag et forslag fra Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), der vil gøre mere for, at der undervises mere i dansk i de tyske skoler.

SSW fremkom i forslaget med en opfordring til delstatsregeringen om at udarbejde en handlingsplan for at fremme dansk-undervisningen i hele delstaten. Det vil sige ikke kun landsdelen Slesvig.

Regeringen har i forvejen givet tilsagn til, at der skal laves ti modelskoler, hvor dansk-undervisning fremmes særligt. Men her understregede SSW, at de ikke kun skal ligge i landsdelen Slesvig.

Jette Waldinger-Thiering, SSWs uddannelsesordfører i landdagen, roste dog, at delstatsregeringen er i gang med at støtte sprogundervisningen.

– Der sker meget på det område. Det er positivt, og vi er glade for det, sagde hun ved landdagsmødet torsdag.

Men samtidig forklarede hun, at det ikke er sikret, at dansk undervises i alle klassetrin. Hun fastslog, at det langsigtede mål må være dansk-undervisning fra 1. til 13. klassetrin – og ikke kun i regionen Slesvig.

– Det skal også tilbydes i Femern-regionen, hvor nabosproget ligeledes er af stor betydning, sagde hun.

Stor enighed

Partierne i landdagen var stort set alle enige i SSWs forslag. Der blev understreget, at dansk ikke kun er sproget for landsdelens største mindretal. Det er også nabosproget. Derfor er det vigtigt, at eleverne i de tys-ke skoler lærer sproget, for sprogkundskaberne åbner ifølge politikerne op for en større forståelse naboerne imellem, og samtidig giver det de tyske elever flere muligheder på arbejdsmarkedet.

Det åbner blandt andet for muligheder inden for turistbranchen, men samtidig åbner det porten til det danske arbejdsmarked, og det giver også mulighed for at tage en videregående uddannelse nord for grænsen.

Kun partiet AfD udtalte sig imod SSWs forslag. Frank Brodehl (AfD) mente, at interessen for dansk-undervisning ikke er udpræget uden for landsdelen Slesvig. Han hævdede desuden, at SSWs forslag om, at der skal undervises mere i dansk på tyske skoler kun er et forsøg på, at skaffe flere penge til mindretallet.

[MR]Sendes i udvalg[/MR]

Regeringspartierne fremlagde torsdag et alternativt forslag til SSWs. Rasmus Andresen (De Grønne), forklarede, at det ikke afviger meget fra SSWs forslag. Der er tale om detaljer, for indholdsmæssigt er partierne stort set enige.

Begge forslagene skal nu videre til behandling i landdagens uddannelsesudvalg.

kommentar
deling del

Skriv et svar