Single Daily
af
AS
Anker Simonsen

Enig landdag støtter Minority SafePack

– Det er fint, at regeringspartierne samt SPD og SSW kommer med et fælles forslag om at støtte underskriftsindsamlingen til fordel for mindretalsbeskyttelse på EU-niveau (Minority SafePack Initiative). Signalet til omverdenen bliver imidlertid meget stærkt, når hele parlamentet enstemmigt beslutter at opfordre alle til at skrive under, var Gösta Tofts umiddelbare reaktion på beslutningen.

Her kan du skrive under på underskriftsindsamlingen

Sammen med Hans Heinrich Hansen, tidligere præsident for FUEN (Føderale Union af Europæiske Nationaliteter), fulgte det tyske mindretals tidligere partisekretær spændt debatten. Ret overrumplende var for såvel ham som sikkert mange andre, at også AfD bekendte sig klart til mindretalsbeskyttelsen.

– Det er, så vidt jeg ved, første gang, at underskriftindsamlingen er til debat i et parlament. Så meget mere glædeligt er det med den brede opbakning. AfDs argument med, at det også tjener som begrundelse for at beskytte flertallets kultur mod overnationalt pres, kan man så gøre sig sine egne tanker om, konstaterede Gösta Toft.

Ministerpræsident Daniel Günther (CDU) lovede i landdagen, at han vil følge op på den tidligere regerings mindretalspolitik. (Foto: Carsten Rehder, dpa)

Ministerpræsident Daniel Günther ([CDU]) lovede i landdagen, at han vil følge op på den tidligere regerings mindretalspolitik. (Foto: Carsten Rehder, dpa)

Inden indsamlingen kom i gang i foråret, måtte der en domstolsgodkendelse til for at overbevise EU-kommissionen om, at mindretalsbeskyttelse siden København-aftalen også er omfattet af dens kompetencer.

Læs også: SSW og SPD vil støtte underskriftsindsamling

I første omgang skal Minority SafePack sikre de omkring 340 mindretal i Europas 47 lande, at de får mulighed for at bevare og pleje deres sprog og kultur. Der er således ca. 60 mindretalssprog ud over de officielle 23 alene i de 27 EU-medlemstater.

– Desuden gælder det om at sikre lige rettigheder for mindretal. Det er langt fra i alle lande, at de er sikret stemmeret. Det gælder ikke mindst for roma og sinti, der ofte også bliver diskriminerede, fordi de udgør den største gruppe af statsløse i Europa, forklarede Lars Harms (SSW).

Både han og de øvrige ordførere opfordrede som ministerpræsident Daniel Günther (CDU) til at støtte initiativet ved at sætte deres navn på en underskriftsliste.

kommentar
deling del

Skriv et svar