Single Daily
af
AM
Annelise Mølvig

Engelsk er sydslesvigsk

For omkring 1500 år siden tog folkene, der boede på Angel, deres ting og deres sprog og flyttede til det, der i dag hedder England. Det­ ­betyder, at verdens hoved­sprog, engelsk, stammer fra halvøen Angel mellem Flensborg Fjord og fjorden Slien, der går ind til Slesvig.
For omkring 1500 år siden tog folkene, der boede på Angel, deres ting og deres sprog og flyttede til det, der i dag hedder England. Det­ ­betyder, at verdens hoved­sprog, engelsk, stammer fra halvøen Angel mellem Flensborg Fjord og fjorden Slien, der går ind til Slesvig.

»Engelsk stammer fra Angle-ish«. Det kan man læse på første side af Websters uforkortede ordbog over det engelske sprog.

– Hele mit voksne liv har dette kæmpe engelske leksikon fulgt mig, men først for nylig fik jeg læst de første linjer i introduktionen, siger Danmarks ambassadør i Berlin, Friis Arne Petersen og hiver sin iPad frem for at vise et billede af netop den første side.

Selve bogen ligger altid fremme på bordet i biblioteket hjemme i privaten. Der er over 2000 sider, og den vejer 3,221 kilo.

– Der står jo, at man helt præcist kan stedfæste engelsk til at komme fra Angel, det gamle dansk-tyske område, siger Friis Arne Petersen med lige dele begejstring og forundring og fortsætter:

– Det vil sige, at verdenssproget engelsk udspringer af det dansk-tyske lige syd for Flensborg.

I introduktionen til det engelske sprog står, at de tyske stammer fra Angel udvandrede til Storbritannien i år 449 ifølge Beda den Ærværdige. Han var en angelsaksisk munk og historiker, der blev født i den nordlige del af England i 672, hvor han også døde i 735.

Stammerne fra Angel, anglerne, talte alle en slags dialekt af den sprogstamme, der hedder germansk. Senere blev »vestgermansk« til engelsk, hollandsk og tysk, mens »nordgermansk« blev til dansk, norsk og svensk.

Den tidligste form for engelsk, man kender, stammer ifølge ambassadørens leksikon fra omkring 650.

Ifølge Websters encyklopædi blev Angle-ish til English. Wikipedia skriver, at denne tidlige form for engelsk blev talt i det nuværende England og Skotland fra omkring 450 til 1150, altså blev det brugt i omkring 700 år efter, at udvandrerne fra Angel havde bosat sig i England. Derefter gled sproget mere over i »middelengelsk«.

Det var sådan, at anglernes »angel-ish« blev til English og England. På fransk Angleterre.

Da anglerne havde forladt Angel, blev området beboet af danerne – det folkefærd, som Gorm den Gamle nogle hundrede år senere fik samlet til Danmark.

– Jeg glæder mig over ordenes oprindelse, og det engelske sprogs historie forklarer, hvorfor det er nemt at lære tysk, mener ambassadøren i Berlin, Friis Arne Petersen.

Den danske ambassadør i Berlin, Friis Arne Petersen, glæder sig over det engelske sprogs oprindelse.
(Foto: Lise B. Christoffersen)

Tysk…

 • …er et vestgermansk sprog. Blandt de sprog, der har mest tilfælles med tysk, er Afrikaans, hollandsk, engelsk, frisisk og letzeburgsk.
 • …rummer et bredt spektrum af dialekter
 • …er modersmål for omkring 95 millioner mennesker og det mest udbredte modersmål i EU.
 • …er det tredje mest underviste fremmedsprog i både USA og EU
 • …i løbet af 1700-tallet opstod det tyske standardsprog som litteratursprog
 • …der blev i virkeligheden først skabt en fælles tysk sprognorm ved kejserrigets dannelse i 1871.

Kilde: Wikipedia­ og Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language


Tysk er verdens 11. mest talte modersmål:

 • 1. Kinesisk
 • 2. Spansk
 • 3. Engelsk
 • 4. Arabisk
 • 5. Bengali
 • 6. Hindi
 • 7. Russisk
 • 8. Portugisk
 • 9. Japansk
 • 10. Fransk
 • 11. Tysk

Kilde: Wikipedia og Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language

kommentar
deling del

Skriv et svar