Single Daily
af

redaktionen

Energikonsulent: Svært at gennemskue varmepriser

De færreste kunder hos Stadtwerke Flensburg ved, hvordan basisprisen er fastsat, mener energikonsulent. Stadtwerke afviser kritikken og mener, at alle bør betale lige meget til eksempelvis ledningsnettet.
De færreste kunder hos Stadtwerke Flensburg ved, hvordan basisprisen er fastsat, mener energikonsulent. Stadtwerke afviser kritikken og mener, at alle bør betale lige meget til eksempelvis ledningsnettet.

Af Tomma Schröder

De færreste kunder forstår, hvordan basisprisen for fjernvarmen er sat sammen, siger energikonsulent Jørgen Sørensen.

Han tror, at Stadtwerke opkræver for høje varmepriser, da de grundlæggende forudsætninger for udregning af varmeprisen bliver forkert fastsat.

Hans kritik retter sig først og fremmest mod basisprisen, der beregnes efter den såkaldte tilslutningspris for husene. Denne værdi er i mange tilfælde ikke længere relevant eller måske endda forkert udregnet, og så mener Jørgen Sørensen, at mange kunder har fået fastlagt for høje tilslutningsværdier og således for høje varmeudgifter. For energikonsulenten, der selv har arbejdet for nogle af Tysklands store fjernvarmeværker, drejer det sig især om ejendomme med flere lejemål.

Stadtwerke: Det er kundernes opgave

Stadtwerke Flensburg henviser til, at det er kundens ansvar at opgive bygningens korrekte tilslutningsværdi og i givet fald sørge for, at den bliver fastsat på et realistisk niveau. Men at det er ikke er så nemt i virkeligheden, har Jørgen Sørensen oplevet flere gange, siger han.

Som regel forlanger Stadtwerke i forbindelse med en nedsættelse af tilslutningsværdien også en dyr modernisering af varmeanlægget. Han formoder, at det er en bevidst taktik fra energiselskabet at gøre det besværligt med en sådan revision. Hertil siger Stadtwerke, at kunderne til hver en tid kan få udregnet deres tilslutningsværdi af et uvildigt selskab og få en efterfølgende tilpasning.

Faste priser for parcelhuse

Derudover kritiserer Jørgen Sørensen, at de fleste parcelhuse beregnes efter samme basisbeløb med en minimums-tilslutningsværdi på 14 kilowatt. Men det er skudt over målet for mange af husenes vedkommende, og det medfører en forholdsvis høj og forbrugsuafhængig pris, der reducerer det økonomiske udbytte af energibesparende foranstaltninger, siger ingeniøren.

Stadtwerke derimod henviser til de høje udgifter, det koster at opretholde en infrastruktur med fjernvarme. De udgifter beregnes ens for alle kunder – også for dem, der har et lavt varmeforbrug.

Også forbrugerrådgivningen kan se problemet

Rådgivningsorganisationen Verbraucherzentrale ser også stadigvæk store problemer hos fjernvarmeværkerne i Slesvig-Holsten. Prisstigninger, manglende gennemsigtighed og ingen mulighed for at skifte til en anden leverandør skaber irritation hos kunderne, siger en pressetalskvinde for Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Dertil kommer, skriver Verbraucherzentrale Hamburg i en udtalelse om fjernvarmeforsyningen, at udlejerne ofte ikke har en interesse i at kontrollere de faste udgifter, men blot sender varmeregningerne videre til lejerne.

Bebrejder manglende 
vilje til dialog

Ingeniør Jørgen Sørensen er især forarget over den manglende vilje til dialog hos leverandøren, Stadtwerke.

– Stadtwerke er helt uimodtagelig over for konstruktiv kritik eller forslag til, hvordan udgifterne på fjernvarmeområdet kan fordeles mere retfærdigt, selv om det kan gøres uden ulemper for Stadtwerke, siger han.

For ham handler det ikke om, at fjernvarmen er for dyr som sådan, men at der bør indføres et bedre og transparent prissystem.

Stadtwerke har afvist et fælles møde med pressen og Jørgen Sørensen og henviser til, at man allerede flere gange har udvekslet argumenter med »Herr Sørensen«.

– Der er intet behov for flere drøftelser, hedder det.

kommentar
deling del

Skriv et svar