Single Daily
af

Tilla Rebsdorf

En oplagt mulighed for de tosprogede unge

Mindretallets afgangselever ser slet ikke mod nord, når det gælder erhvervsuddannelser.

Det viser de nyeste tal, der i sidste uge blev præsenteret på et styrelsesmøde i Dansk Skoleforening.

– De fortsætter i gymnasiet, på efterskole i Danmark eller noget helt tredje, men ingen, ikke en eneste af vore afgangselever fra 9. til 11. årgang går i gang med en erhvervsuddannelse i Danmark, sagde konsulent for uddannelse og job, Stephanie Schönbeck-Graf.

Hun har samlet tallene fra dette års elever, og selv om mange af de sydslesvigske unge vil i gang med en erhvervsuddannelse, gå i lære som kleinsmed eller kok, har de ikke valgt at benytte sig af Interreg-projektet STaRForCE, der flytter lærlingene over grænsen. En model, der giver den unge et svendebrev eller en anden afsluttende eksamen, der åbner dørene til jobmarkedet på begge sider af grænsen.

– Men de skal jo også kende til den mulighed, det samme gælder deres forældre, der også skal tænde på det, og her skal vi som vejledere være klædt på til at fortælle om det, siger konsulenten.

Hvor går mindretallets elever hen, når de går ud af skolen? Skoleforeningens konsulent for uddannelse og job, Stephanie Schönbeck-Graf, havde lavet en oversigt, og ingen af dem havde valgt en erhvervsuddannelse nord for grænsen under Interreg-Projektet STaRforce. (Foto: Tilla Rebsdorf)

Hvor går mindretallets elever hen, når de går ud af skolen? Skoleforeningens konsulent for uddannelse og job, Stephanie Schönbeck-Graf, havde lavet en oversigt, og ingen af dem havde valgt en erhvervsuddannelse nord for grænsen under Interreg-Projektet STaRforce. (Foto: Tilla Rebsdorf)

Det går langsomt

Tanken om at lave et fælles dansk-tysk tiltag over grænsen med at sende de unge på skolebænken i det ene land og i praktik i det andet, lyder lige efter bogen.

Reelt har det dog vist sig at være vanskeligt at få de unge til at vælge denne model. Der er skrevet meget om Projekt STaRForCE, der står for Strong Talents Ready for Crossborder Education, afholdt adskillige møder og konferencer, dog uden at det for alvor har fået tag i de unge. Sprog-problemer har været en af de væsentligste grunde til, at de unge takker nej til denne dobbeltuddannelse, men det er netop sproget, der er de unge sydslesvigeres styrke.

– For vore elever er det en oplagt mulighed. De kan de to sprog, begå sig og med EU-midler i ryggen, kan det også lade sig gøre økonomisk for familierne at sende deres barn på skolebænken i Danmark, siger Stephanie Schönbeck-Graf, der vil gøre sit for at de unge og deres forældre ser denne mulighed.

kommentar
deling del

Skriv et svar