Single Daily
af

Volker Metzger

En halv million euro til nyudnævnt verdensarv: – Det er fantastisk

Delstaten stiller 500.000 euro til til rådighed for istandsættelsen af Danevirkes historiske teglstensmur, der er optaget på Unescos liste over verdenskulturarv.
Delstaten stiller 500.000 euro til til rådighed for istandsættelsen af Danevirkes historiske teglstensmur, der er optaget på Unescos liste over verdenskulturarv.

Valdemarsmurens fremtid synes at være sikret. Delstatsregeringen stiller 500.000 euro til rådighed for istandsættelsen af Danevirkes historiske teglstensmur, der stammer fra der 12. århundrede og hører til hovedattraktionerne i det middelalderlige fæstningsværk, der for kort tid siden blev optaget på Unescos verdensarvsliste.

»Hermed bør vi have sikret det nødvendige finansielle grundlag. Nu gælder det om at videreudvikle denne enestående kulturelle seværdighed«, understregede uddannelsesminister Karin Prien (CDU) i et skriftligt svar til landdagsmedlem Johannes Callsen (CDU), Mårkær, der har arbejdet for, at delstaten deltager i istandsættelsen af det arkæologiske mindesmærke for at bevare det for offentligheden.

Stærkt forfald

Det cirka 80 meter lange, fritlagte afsnit af Valdemarsmuren i Danevirke-museets arkæologiske park har i mange år været udsat for slitage. Slesvig-Flensborg Amt, som ejer mindesmærket, har hidtil ikke kunnet skaffe penge til istandsættelsen, og der har ikke hersket enighed mellem de implicerede parter om omfanget af restaureringsarbejdet.

Thorsten Roos, lederen af afdelingen for regional udvikling i Slesvig-Flensborg Amt, som ejer hele anlægget, glæder sig over at have fået midler til at kunne langtidssikre Valdemarsmuren. Og også dr. Ulf Ickerodt, leder af Archäologisches Landesamt (ALSH) i Slesvig, der har ansvaret for mindesmærket, er glad:

– Det er fantastisk, at vi nu har fået midler til at istandsætte et sted med central betydning for landsdelens historie og kan bruge det som trækplaster.

Ulrich Schwarz fra amtets bygningstilsyn (Kreisbauaufsicht) oplyser, at et team af restauratorer for tiden er i gang med at sikre Valdemars­muren »mod yderligere skader«.

Opgave for politikerne

Der foreligger endnu ingen information om, hvordan de lovede midler konkret skal anvendes i istandsættelsen. Beløbet vil blive fordelt over årene 2019 til 2021. Hertil siger Ulrich Schwarz: – Vi vil nu udarbejde forskellige forslag og sende dem til amtsrådet, der så skal tage den endelige beslutning.

Karin Prien meddelte også Johannes Callsen, at man i den kommende tid vil føre yderligere samtaler om mulighederne for at opfylde behovet for istandsættelse. Her vil ALSHs kontor for verdensarv – der også er delstatens tilsynsmyndighed – også spille en central rolle.

Støttemidlerne stammer fra investeringsprogrammet »Impuls

kommentar
deling del

Skriv et svar