Single Daily
af

Cenia Bahnsen

Elever knytter bånd på tværs af grænsen

Det er et stort projekt at sende samtlige 5500 sydslesvigske skoleelever til grænsedragningens 100-års jubilæum i Danmark. Det ugelange kulturmøde skal Kirsten Suhr Skovse, Skoleforeningens nye event­koordinator, være med til at iværksætte.
Det er et stort projekt at sende samtlige 5500 sydslesvigske skoleelever til grænsedragningens 100-års jubilæum i Danmark. Det ugelange kulturmøde skal Kirsten Suhr Skovse, Skoleforeningens nye event­koordinator, være med til at iværksætte.

Til »UngGenforening 2020 i uge 20« rejser 5500 sydslesvigske børn og unge til Danmark for at fejre 100-års jubilæet for grænsedragningen. Det kræver en ordentlig værktøjskasse med koordineringskompetencer at få logistikken til at gå op og at støtte planlægningen med at få soveforholdene arrangeret, undervisningsmaterialet formidlet og programmet til at falde på plads.

Organiseringsevnerne har Kirsten Suhr Skovse med i rygsækken. Hun har nemlig flere års erfaring fra CBS konferencesekretariatet og Professionshøjskolen, hvor hun blandt andet har organiseret kurser for 3500 lærere. Derfor er hun blevet ansat som eventkoordinator for »UngGenforening 2020 i uge 20« hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

Ny arbejdsplads

1. maj var den første arbejdsdag, og efter to uger står hun midt i uge 20 i kalenderåret 2019.

– Børnene rejser til Danmark i uge 20 i 2020. Det vil sige, at jeg har præcis ét år til at få hele projektet stablet på benene, siger Kirsten Suhr Skovse.

Der er allerede etableret et partnerskab med DSB, som er villige til at sponsorere transporten for alle børn, unge og deres voksne.

Jernbanevirksomheden har støttet op om sydslesvigske børns rejser til Danmark siden 1919. På det tidspunkt besluttede DSB at tilbyde gratis transport til de mange sydslesvigske feriebørn, der skulle opleve sommeren i det danske.

Med en senere symbolsk brugerbetaling har projektet kørt i 100 år i år, og det ønsker DSB at markere ved at indsætte ekstra tog til de rejsende sydslesvigere i 2020, der skal opholde sig forskellige steder i hele Danmark.

Det er et stort farverigt puslespil, der skal gå op for Skoleforeningens nye eventkoordinator Kirsten Suhr Skovse. Hun planlægger nemlig grænsedragningens jubilæumsprojekt »Ung Genforening 2020 i uge 20«.
(Foto: Tim Riediger)

Fra Før til Christiansø

Børn og unge fra Vyk Danske Skole på Før har en partnerskole på Christiansø, der ligger øst for Bornholm. Børnene fra Før skal rejse hele vejen til de andre øboer til »UngGenforening 2020 i uge 20«.

– Det er skønt, når vi har sådan et match, hvor begge skoler ligger på en ø. Vi håber på at kunne finde flere af lignende art til andre skoler, der mangler partnere, siger Kirsten Suhr Skovse.

Hun håber at kunne inspirere flere til at samarbejde med efter- og friskoler. Friskolerne er oplagte partnere, da forældrene ofte er interesserede i at have gæster boende, så ingen skal bo i gymnastiksale.

Aktiviteter og undervisningsmateriale

»UngGenforening 2020 i uge 20« er udarbejdet af Rejsekontoret ved Skoleforeningen. Partnere i projektet er Grænseforeningen, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), Efterskoleforeningen og Friskoleforeningen. Grænseforeningen planlægger besøg for danske og sydslesvigske børn og unge ved de 650 danske genforeningssten den 14. maj 2020, som kulturminister Mette Bock (LA) fredede i år.

– Det er vigtigt, at historien om grænsedragningen bliver fortalt. Vi samler og videreformidler derfor undervisningsmateriale, som lærerne kan anvende, selv om det vigtigste er virkeliggørelsen af historien under kulturmødet, siger Sally Flindt-Hansen, der også påpeger, at lærerne ikke skal stå med alle forberedelserne selv.

Kirsten Suhr Skovse er ved at planlægge aktiviteter, som skolelærerne kan anvende til at ryste de danske og sydslesvigske børn sammen.

– Projektet har god mulighed for at sætte nye synergier i gang mellem sydslesvigske og danske børn, siger Kirsten Suhr Skovse.

Hun tænker derfor i orienteringsløb, fodboldkampe og meget andet, som skal bryde barriererne og samle børnene.

Danmark er oppe på dupperne

Det er ikke kun den sydslesvigske side, der er i fuld gang med at planlægge 2020. På den danske side er 2020-projektet et nationalt projekt, som er blevet filtreret ned på kommunalt plan, og det kan de mærke hos Skoleforeningen.

– Bevidstheden om 2020 er utrolig stor i Danmark. Jeg var til messe forleden, og det var utroligt, hvor mange der søgte kontakt til os og spurgte om mindretallet, siger Sally Flindt-Hansen.

Kirsten Suhr Skovse er på nuværende tidspunkt beskæftiget med at få hjemmesiden UngGenforening.de op at stå, så lærere, pædagoger og forældre kan holde sig orienteret om projektet. Hun nævner også, at alle er velkommen til at kontakte hende, skulle de have brug for at vide mere om »UngGenforening 2020 i uge 20«.

kommentar
deling del

Skriv et svar