Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Elendige cykelstier skræmmer turister væk

Cykelstierne er i en så elendig forfatning, at folk, der ønsker at holde miljøvenlig cykelferie, skræmmes væk. Ikke mindst i Slesvig-Flensborg Amt hoppes og danses der på de forsømte cykelstier.
Cykelstierne er i en så elendig forfatning, at folk, der ønsker at holde miljøvenlig cykelferie, skræmmes væk. Ikke mindst i Slesvig-Flensborg Amt hoppes og danses der på de forsømte cykelstier.

Cyklister undervejs på de sydslesvigske cykelstier er i ordets bogstaveligste forstand udsat for en rystende oplevelse. Den er ikke mindst gal i Slesvig-Flensborg Amt, hvor ansvaret for de fleste cykelstiers huller, buler og revner ligger hos ikke mindre end 125 kommuner.

– Dermed bliver det meget svært at få gjort noget effektivt ved den dårlige tilstand. Hver kommune er kun ansvarlig for en lille strækning. Derfor får cykelstiernes beskaffenhed heller ikke den nødvendige høje prioritet, siger Oliver Kopp, talsmand for den nystiftede afdeling af cyklistforbundet ADFC i Slesvig.

Generelt dårligt

Cykelrytter Jens Carstensen, sønderjyde med bopæl i København, har tre gange rullet ud af de mange små veje i amtet.

– Generelt er tilstandene meget dårlig. Som cykelrytter kan du slet ikke bevæge dig fremad på stierne. Det vil være livsfarligt, hvis du med 30-40 kilometer i timen rammer en af de ofte store revner eller huller i vejene. Vi kan så trække ud på de udmærkede landeveje, men dels er det ikke lovligt, dels har familier på cykelferie ikke denne mulighed, siger Jens Carstensen.

Sekretær for det danske parti SSW i Slesvig-Flensborg Amt, Bodo Neumann, medgiver, at turister undervejs på amtets cykelstier må formodes kun at begive sig ud på stierne to gange: første og sidste gang.

– ADFC har ret i, at det er et strukturproblem qua de mange kommuner, der har ansvaret for et lille stykke hver. Det andet væsentlige problem er mangel på penge. Kommunerne kigger på skoleeksemplerne i Holland, Danmark og England og er begejstrede, men de erkender, at de simpelthen ikke har pengene. De kan ansøge om penge hos amtet og delstaten, men midlerne der dækker slet ikke behovet. Der mangler en masterplan, siger Bodo Neumann.

Græsrødder skal presse

Den eneste chance, han ser for at gøre det attraktivt at benytte cykelstierne, er græsrodsorganisationers pres.

– Får en forening som ADFC medlemmer nok, kan de bringe debatten op på et andet niveau og være med til at gennemtvinge løsninger, siger SSWeren.

ADFC peger på, at Slesvig-Holsten sammenlignet med andre delstater sakker bagud til ulempe for turister og fastboende – eksempelvis cyklende skolebørn.

Cykelstierne er i en så elendig forfatning, at folk, der ønsker at holde miljøvenlig cykelferie, skræmmes væk. Ikke mindst i Slesvig-Flensborg Amt hoppes og danses der på de forsømte cykelstier. Foto: Sven Geissler.

Cykelstierne er i en så elendig forfatning, at folk, der ønsker at holde miljøvenlig cykelferie, skræmmes væk. Ikke mindst i Slesvig-Flensborg Amt hoppes og danses der på de forsømte cykelstier. Foto: Sven Geissler.

kommentar
deling del

Skriv et svar