Single Daily
af

Ritzau Nyhedsbureau

Ekspert: Civil ulydighed at ignorere EU-krav om fri grænse

Vi har grænsekontrol, så længe det er nødvendigt, lyder Støjbergs svar til EU-Kommissionens krav om udfasning.
Vi har grænsekontrol, så længe det er nødvendigt, lyder Støjbergs svar til EU-Kommissionens krav om udfasning.

EU-Kommissionen vil have Danmark og fire andre medlemslande til at udfase grænsekontrollen i løbet af et halvt år.

Men Danmark vil fastholde grænsekontrollen så længe, det er nødvendigt, lyder svaret fra udlændingeminister Inger Støjberg (V).

Så er spørgsmålet, hvad kommissionen kan stille op, hvis Danmark ikke makker ret?

Læs mere: EU-Kommissionen kræver ophævelse af dansk grænsekontrol

De “formelle reaktionsmuligheder” er begrænsede, betoner Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, der er ekspert i EU-ret og adjunkt ved Syddansk Universitet.

– Men samtidig er EU jo et mangehovedet uhyre, som godt kunne finde på andre ubehageligheder for Danmark.

– Så mon ikke kommissionen finder en måde at få tydeliggjort for Danmark, at det ikke er tilfredsstillende, at reglerne bliver tilsidesat.

 

Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen har ikke kendskab til tidligere lignende sager. Derfor er det svært at vurdere, hvordan systemet vil reagere.

– I bund og grund vil kommissionen og de andre lande formentlig ikke have så mange andre muligheder end at true os med alle mulige ubehageligheder, siger han.

– Eksempelvis i form af, at vi i værste fald kan blive ekskluderet helt fra Schengen – eller de andre lande kan blive bedt om at indføre grænsekontrol mod Danmark.

Danmark fik sammen med en række andre lande ekstraordinært lov til at genindføre den midlertidige grænsekontrol, fordi kommissionen fandt, at Schengens ydre grænser var brudt sammen.

Det skete, da tilstrømningen af flygtninge og migranter var på sit højeste.

Læs mere: DF: Det er “en tosset beslutning” af Sverige at droppe id-kontrollen

I dag er situationen dog så meget under kontrol, at grænserne igen kan åbnes, mener EU-Kommissionen.

Den analyse deler Inger Støjberg ikke, og derfor har regeringen heller ingen planer om at udfase grænsekontrollen.

– Når vi indgår i en juridisk ramme, der sætter regler for, hvornår man må indføre grænsekontrol, så er det civil ulydighed, hvis vi vælger at sige, at de regler ignorerer vi – vi kører, som det passer os.

– Og civil ulydighed plejer vi jo normalt ikke at være så begejstrede for i alle andre sammenhænge, siger Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen.

Det er EU’s såkaldte Schengengrænsekodeks, der sætter rammerne for, hvordan og hvornår medlemslande kan indføre midlertidig grænsekontrol.

Kommissionen skriver tirsdag, at dagens meddelelse “udgør den tredje og endelige forlængelse, der er fastsat i artikel 29, som blev udløst 12. maj 2016.”:

– Det er sidste gang, en forlængelse af grænsekontrollen er lovligt mulig i henhold til EU-reglerne, står der.

EU kræver dansk grænsekontrol udfaset

Danmark, Tyskland, Østrig, Sverige og Norge skal udfase deres grænsekontroller, siger EU-Kommissionen.
EU-Kommissionen har tirsdag bedt Danmark og tre andre medlemslande samt Norge udfase deres grænsekontrol i løbet af det næste halve år.

Det er EU’s såkaldte Schengengrænsekodeks, der sætter rammerne for, hvordan og hvornår medlemslande kan indføre midlertidig grænsekontrol.

Få et overblik over reglerne her:

  • Et medlemsland kan undtagelsesvis indføre grænsekontrol, hvis “der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed”. Landet skal i så fald vurdere, i hvilket omfang kontrollen udgør “en passende reaktion”, og om det står i et “rimeligt forhold til truslen”.
  • Den undtagelsesvise kontrol kan indføres i en begrænset periode på 30 dage. Perioden kan forlænges flere gange, men må ikke overstige seks måneder. Hvis der foreligger “ekstraordinære omstændigheder”, kan kontrollen dog forlænges op til to år.
  • En midlertidig grænsekontrol på to år forudsætter, at “den overordnede funktion af området uden kontrol ved de indre grænser er truet på grund af vedvarende alvorlige mangler i forbindelse med grænsekontrollen ved de ydre grænser” – og at dette “udgør en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed”.
  • Grænsekontrollen skal betragtes som “sidste udvej”, og det pågældende medlemsland skal hurtigst muligt underrette de øvrige EU-lande, EU-Kommissionen og EU-Parlamentet om grundene bag, omfanget af kontrollen, de godkendte grænseovergangssteder og varigheden.
  • Kommissionen skriver tirsdag, at dagens forlængelse af grænsekontrollen “udgør den tredje og endelige forlængelse, der er fastsat i artikel 29, som blev udløst 12. maj 2016. Det er sidste gang, en forlængelse af grænsekontrollen er lovligt mulig i henhold til EU-reglerne”.Kilder: Schengengrænsekodeksen.

kommentar
deling del

Skriv et svar