Single Daily
af

Niels Ole Krogh

Duborg-Skolen uden rektor ved skoleårets start

Rektor Ebbe Rasmussen gik på pension 1. juli. Det kan trække ud til mindst november, inden en ny chef for Duborg-Skolen tiltræder.
Rektor Ebbe Rasmussen gik på pension 1. juli. Det kan trække ud til mindst november, inden en ny chef for Duborg-Skolen tiltræder.

Duborg-Skolen i Flensborg kommer ved skoleårets start den 12. august til at byde de nye elever velkommen uden en ny rektor. Ebbe Rasmussen gik på pension den 1. juli, og stillingen som hans efterfølger blev slået op i maj.

– Vi gennemfører to samtalerunder. Den sidste i denne uge. Jeg ønsker ikke at gå i detaljer med forløbet, men der intet odiøst i, at en ny rektor ikke er på plads ved skoleårets start. Vedkommende vil forventeligt være på plads den 1. november, og skulle der mod forventning gå ged i det, så kan vi leve med en konstitueret rektor i et halvt år, siger skoledirektør Lars Kofod Jensen. Han tilføjer, at der efter hans bedste vurdering er flere kvalificerede blandt ansøgerne.

12 ansøgere

Det er vicerektor John Læssøe, der som konstitueret varetager rektors opgaver.

Der har været et dusin ansøgere til stillingen som chef for Duborg-Skolen – den ene af mindretallets to fællesskoler med gymnasial overbygning.

– Du kan aldrig få ansøgere nok, men cirka 12 ansøgere er ikke unormalt. Det antal kendes også i Sønderjylland, siger skoledirektøren.

Skoleforeningen har allieret sig med rekrutteringsfirmaet Muusmann, Århus og København.

Tidligere rektor på Duborg-Skolen, Ebbe Rasmussen. Arkivfoto: Martin Ziemer

Tidligere rektor på Duborg-Skolen, Ebbe Rasmussen. Arkivfoto: Martin Ziemer

En synlig leder

I stillingsopslaget står der blandt andet:

»Den nye rektor skal være en udadvendt, engageret, synlig og kendt leder både indadtil og udadtil, herunder særligt i Flensborg. Såvel skolen som rektor skal være et fyrtårn, og fungere som et kulturelt centrum i byen og blandt mindretallets medlemmer. Det forventes, at den nye rektor har visioner for kulturelle aktiviteter, og vil deltage aktivt i planlægning og gennemførelse af aktiviteter på skolen.

Det forventes desuden, at rektor deltager i byliv og arrangementer i og omkring Flensborg, herunder især arrangementer, der sætter Duborg-Skolen på dagsordenen og skaber positive alliancer til gavn for skolens udvikling. Den nye rektor skal derfor være opsøgende og indgå i samarbejder med gymnasier og uddannelsesinstitutioner i Flensborg og Sydslesvig og herunder sikre, at skolen også fremadrettet har en relevant og attraktiv profil for mindretallets elever.

Duborg-Skolens nye rektor skal være en inspirerende, nærværende leder og rollemodel, der går foran med visioner og ambitioner for skolens udvikling ledelsesmæssigt og pædagogisk, og herunder fremmer den digitale udvikling på skolen.«

70 lærere og 500 elever

Skolen har cirka 500 elever og 70 lærere. Der afholdes afskedsreception for Ebbe Rasmussen onsdag den 14. august fra klokken 15.00 til 17.00.

kommentar
deling del

Skriv et svar