Single Daily
af

Hans-Christian Davidsen

Død far bliver vakt til live

Den danske præst i Lyksborg har udgivet en roman om to brødres forsøg på at komme overens med deres far. 10 år efter sin »død« viser faren sig at være upassende levende. De to brødre stilles i romanen over for nye perspektiver på gamle minder, som de helst havde ladet ligge.
Den danske præst i Lyksborg har udgivet en roman om to brødres forsøg på at komme overens med deres far. 10 år efter sin »død« viser faren sig at være upassende levende. De to brødre stilles i romanen over for nye perspektiver på gamle minder, som de helst havde ladet ligge.

Lyksborg. »Min far døde, da jeg var 28 år gammel. Hans tredje hustru slog ham ihjel. 10 år senere så jeg ham igen«.

Sådan begynder »Refleks«, som den danske præst i Lyksborg, Ruben Fønsbo, netop har udgivet. De resterende 82.346 ord i romanen fortæller om to voksne brødre, hvis for længst afdøde far holder op med at være død. Den døde far har ikke været savnet, og da brødrene modvilligt forsøger at finde ud af, hvorfor han er vendt tilbage, går det gradvist op for dem, at farens død er et avanceret svindelnummer.

Den genopstandne far har i sin tid som »død« truket et spor af bedrag og økonomisk ruin bag sig. Han har også mindst et par andre menneskers liv på samvittigheden.

I to fortællende spor, fortidsglimt og fremadskridende nutidshandling, tegnes dels et billede af de to drenges opvækst i et dysfunktionelt hjem med vold, alkoholmisbrug og uforudsigelighed, og dels et billede af, hvordan de som voksne stadig er under større indflydelse fra faren, end de bryder sig om at være.

Handlingen udspiller sig blandt andet i Rom, Aarhus, Stockholm og på et flytoilet. Som beretningen skrider frem, danner fortællingens to spor baggrund for et opgør mellem far og sønner, som nødvendigvis måtte komme.

På trods af de dystre temaer veksler tonen i bogen mellem det prosaiske, det humoristiske og det ironiske, blandt andet som en understregning af sindsstemninger, tanker og forsvindingsmekanismer hos børn, der er vokset op i utrygge rammer undervejs skal lære at begå sig i en verden, hvor de er overladt til sig selv.

Bogen ender forholdsvis lykkeligt for de fleste involverede.

»Refleks« er udgivet på Ruben Fønsbos eget forlag. Den koster 20 euro, og for hver bog, der sælges i 2017, går fire euro til istandsættelse af den danske kirke i Lyksborg.

Ruben Fønsbo fra Lyksborg udsender sin første roman på dansk

Flere danske præster har skrivekløe, og ikke kun når det gælder den prædiken, der skal forberedes til søndagens gudstjeneste. Ruben Fønsbo fra Lyksborg udsender sin første roman på dansk.
(Foto: Lars Salomonsen)


Fakta

  • Ruben Fønsbo er tidligere tekstforfatter og grafiker med mange års baggrund i reklamebranchen. »Refleks« er fitkion og Ruben Fønsbos anden roman. Den første roman, »Midge Fly and The End of The World« er på engelsk og udgivet i en række engelsksprogede lande.

kommentar
deling del

Skriv et svar