Single Daily
af

Niels Ole Krogh

DN håber, at politikere fortryder vildsvinehegn

Med støtte fra EU håber Danmarks Naturfredningsforening, at danske politikere om få år vil evaluere hegnets effekt og bagefter pille det ned.
Med støtte fra EU håber Danmarks Naturfredningsforening, at danske politikere om få år vil evaluere hegnets effekt og bagefter pille det ned.

Mens frustrationen hos naturvejleder Stephanie Dibbern over vildsvinehegnets indgreb i den naturgenoprettede grænseoverskridende Kruså Tunneldal deles af Harreslev Kommunes borgerforstander, Heinz Petersen (SSW), har Danmarks Naturfredningsforening (DN) ikke opgivet håbet om at få danske politikere til en dag at beordre hegnet pillet ned igen.

– Vi kan ikke gøre mere, end vi allerede har gjort. Vi har sendt resolutioner og protesteret uden held. Det seneste, jeg har hørt, er, at der nu skal fældes store træer ved Skomagerbro (Schusterkate) i Kobbermølle for at gøre plads til hegnet. Der kommer også riste, som skal forhindre svinene i at komme over grænsen, men som samtidig vil gøre en tur i det naturskønne område besværlig for folk med barnevogne og for handikappede, siger Heinz Petersen.

Fond beklager

Thomas Voigt fra delstatens fond til naturbeskyttelse, Stiftung Naturschutz, erkender, at »der ikke er sat nogen frist på, hvor lang tid den naturgenoprettede Krusådals nuværende tilstand skal opretholdes«.

– Det er meget beklageligt, at hegnet forhindrer, at de vilde dyr kan bevæge sig frit i området, siger han og tilføjer, at det samme gælder for den fredede Jardelund Mose, der hænger sammen med Frøslev Plantage, hvor kronhjorte holder til og nu ikke længere kan passere grænsen frit.

Da fonden ikke ejer områderne, vil Thomas Voigt ikke udtale sig yderligere, men henviser til Miljøministeriet i Kiel.

Stefanie Dibbern ved det famøse hegn, som efter mange eksperters mening ikke beskytter Danmark mod den frygtede afrikanske svinepest, men ødelægger meget for de dyr, der lever her. Foto: Sven Geißler

Stefanie Dibbern ved det famøse hegn, som efter mange eksperters mening ikke beskytter Danmark mod den frygtede afrikanske svinepest, men ødelægger meget for de dyr, der lever her. Foto: Sven Geißler

DN gik til EU

Hegnet står på dansk side. Det giver Danmarks Naturfredningsforening en forhåbning om på et tidspunkt igen at kunne få danske politikere i tale.

– Vi håber, at vi kan formå danske politikere til at foretage en konkret eva­luering af hegnets effekt – eller mangel på samme – indenfor de nærmeste år. På den baggrund håber vi, at de vil træffe en fornuftig beslutning om hegnets fremtid, siger biolog Bo Håkansson fra DN.

Han henviser til et svar, foreningen har fået fra EU-kommissionen, efter at foreningen har rettet henvendelse til Europa-Parlamentet. Hensigten var at lægge pres på kommissionen, så den ville forholde sig konkret til det danske hegn.

Selv dette næsten utilgængelige område skal hegnet tvinges igennem. Foto: Sven Geißler

Selv dette næsten utilgængelige område skal hegnet tvinges igennem. Foto: Sven Geißler

Ingen effekt

– Den 8. marts fik vi svar fra kommissionen. Den svarer, at der ikke er dokumentation for, at store hegn har nogen effekt i forhold til at inddæmme vildsvin. De skriver også, at EUs nuværende retslige rammer ikke taler for en storstilet opstilling af vildsvinehegn.

– Det vil næppe føre til, at den danske regering fjerner hegnet igen. Men det må nu stå klart for enhver, at der på ingen måde er fagligt belæg for, at hegnet reducerer risikoen for afrikansk svinepest i Danmark, siger biologen.

kommentar
deling del

Skriv et svar