Single Daily
af

Rasmus Meyer

DF: Støtten til Sydslesvig er i fare, hvis udviklingen i mindretallet fortsætter

Efter at to danske ministre er kommet med udtalelser om udviklingen i det danske mindretal, mener Martin Henriksen (DF), at der er brug for markante sanktioner, når der tales tysk i de danske institutioner og foreninger i Sydslesvig.
Efter at to danske ministre er kommet med udtalelser om udviklingen i det danske mindretal, mener Martin Henriksen (DF), at der er brug for markante sanktioner, når der tales tysk i de danske institutioner og foreninger i Sydslesvig.

Martin Henriksen (DF), folketingsmedlem og medlem af Sydslesvigudvalget, mener ikke, at det er relevant at diskutere den danske støtte til mindretallet – på nuværende tidspunkt.

– I Dansk Folkeparti mener vi ikke, at der grund til at stoppe støtten til det danske mindretal. Men hvis udviklingen fortsætter, kommer der et tidspunkt, hvor vi ikke længere kan forsvare, at der ydes en så stor støtte, siger Martin Henriksen.

Baggrunden for hans konstatering er udsagn fra ministrene Eva Kjer Hansen (V) og Mette Bock (LA).

Over for Kristeligt Dagblad udtalte Eva Kjer Hansen, at mindretals-identiteten er under forandring, og »der kommer et tidspunkt, hvor det ikke længere vil give mening at støtte det danske mindretal med en halv milliard kroner årligt, fordi det nationale ikke længere vil være det vigtigste for mindretallets identitet«.

Mette Bock har – ligeledes over for Kristeligt Dagblad – forsvaret støtten fra den danske stat, men samtidig forklaret, at der »bør stilles klare krav til de tyskere, der i stigende grad vælger danske skoler til deres børn«.

På det punkt er Martin Henriksen helt enig med Mette Bock.

Han forklarer, at de danske organisationer og foreninger langt hen ad vejen er gode til at informere om det danske ståsted, når nye medlemmer melder sig til.

– Men efterfølgende stilles der ikke krav. Vi (DF) mener, at der skal tales dansk i de danske foreninger og organisationer. Også i frikvartererne. Og når der tales tysk, bør lærerne minde om, at der er tale om en dansk institution, forklarer Martin Henriksen.

Han tilføjer, at der mangler sanktionsmuligheder – sanktioner, der i yderste konsekvens betyder, at elever bortvises fra mindretallets skolevæsen.

– Jeg er klar over, at det er trælst for et barn, hvis det skal forlade skolen, men det er vilkårene. De har sagt ja til det danske.

Udvalgskollega Christian Rabjerg Madsen (S) mener ligeledes, at det danske sprog er altafgørende.

– Tilslutter man sig det danske mindretal, har man også en forpligtelse til at tage kultur og sprog til sig, og indenfor København-Bonn-erklæringens rammer skal vi gøre, hvad vi kan for at understøtte, at der tales dansk i mindretallet, siger Christian Rabjerg Madsen.

Samtidig er han uforstående over for Eva Kjer Hansens udtalelser.

– Jeg finder ministerens slet skjulte trusler om at fratage mindretallet støtten for besynderlige. Udtalelsen er besynderlig, fordi området ikke hører under Eva Kjer Hansens ansvarsområde, og man kunne med ministerens udtalelser få den opfattelse, at regeringen overvejer støtten til mindretallet, forklarer Christian Rabjerg Madsen.

Efter at to danske ministre er kommet med udtalelser om udviklingen i det danske mindretal, mener Martin Henriksen (DF), at der er brug for markante sanktioner, når der tales tysk i de danske institutioner og foreninger i Sydslesvig. Foto: Lars Salomonsen.

Efter at to danske ministre er kommet med udtalelser om udviklingen i det danske mindretal, mener Martin Henriksen (DF), at der er brug for markante sanktioner, når der tales tysk i de danske institutioner og foreninger i Sydslesvig. Foto: Lars Salomonsen.

Han mener, at Eva Kjer Hansen hverken har udtalt sig på Venstres eller regeringens vegne.

kommentar
deling del

Skriv et svar