Single Daily
af

Bianca Kirkeby

Rasmus Meyer

Raning Krueger

DF: SSW bør holde sig til mindretalssager

Sydslesvigudvalgets medlemmer fra Dansk Folkeparti, Martin Henriksen og Merete Dea Larsen, giver en opsang till SSW i en kronik, der kan læses i fredagsudgaven af printavisen. DF kræver mere fokus på mindretalsager.
Sydslesvigudvalgets medlemmer fra Dansk Folkeparti, Martin Henriksen og Merete Dea Larsen, giver en opsang till SSW i en kronik, der kan læses i fredagsudgaven af printavisen. DF kræver mere fokus på mindretalsager.

Martin Henriksen og Merete Dea Larsen, begge medlemmer af Sydslesvigudvalget for Dansk Folkeparti (DF), kritiserer Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i en kronik i Flensborg Avis. Ifølge DF bør SSW vedkende sig det danske tilhørsforhold i stedet for at tage udgangspunkt i en regional eller flerkulturel identitet.

DFs kritiske holdning over for SSW er ikke ny. Senest kritiserede Martin Henriksen udtalelser fra Lars Harms, SSWs formand i landdagsgruppen. Det danske omdømme i Tyskland kan delvist være skyld i SSWs dårlige valgresultat ved landdagsvalget i maj, sagde Larms Harm. Da krævede især Martin Henriksen mere loyalitet fra SSW.

Nu uddyber han kritikken sammen med Merete Dea Larsen.

– SSW burde i højere grad fokusere på mindretalssager, skriver de to i kronikken.

Ifølge Martin Henriksen og Merete Dea Larsen skal SSW hellere råbe vagt i gevær, når skolegårdens larm på de danske skoler i Sydslesvig fyldes ud med tyske gloser.

I et efterfølgende interview med Flensborg Avis, tilføjer Martin Henriksen, at SSW skal komme på banen og give en opsang til de folk, de repræsenterer.

– Det handler politik også nogle gange om, siger Martin Henriksen.

Flensborg Avis spurgte Martin Henriksen, om formidlingen af dansk sprog og kultur på skolerne ikke falder i Skoleforeningens eller kulturforeningens (SSF) ansvar. Til det svarede politikeren:

– Jo, det gør det også. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men især SSW betoner det regionale og højkulturelle. Derfor vil det også være mest rigtigt, at de stiller sig frem og siger, det er vigtigt, at de bruger det danske sprog. Det gælder ikke kun i undervisningen, men også i fritiden og frikvarteret.

– Det er en vigtig debat. Jeg mener, det er vigtigt, at SSW stiller sig forrest i rækken og påpeger, at der er et problem. Især blandt de unge, tilføjer Martin Henriksen.

Han frygter, det danske sprog og den danske kultur bliver mere udvandet. Dermed opstår risikoen for, at nogle sætter spørgsmålstegn ved, om det danske mindretal er dansk nok.

– Hvis man ikke tager fat om problemet, kan man godt være bekymret for, at det i stigende grad vil dukke op i den folkelige debat nord for grænsen. Og så kan nogle spørge sig selv, hvorfor man skal bakke op om mindretallet, siger Martin Henriksen, der opfordrer SSW og andre til at fokusere mere på sprog og kultur.

Det må være i mindretallets egen interesse.

Reaktioner:

I Skoleforeningen og Sydslesvigsk Forening kan formændene ikke genkende Dansk Folkepartis forslag om, at SSW skal blande sig i formidling af sprog og kultur på skolerne. 
Kritikken rammer forbi, mener Udo Jessen og Jon Hardon Hansen.

– Det har SSW slet ikke mandat til.

Sådan reagerede Udo Jessen, formand for Skoleforeningen for Sydslesvig, da han torsdag blev konfronteret med udsagnene fra dagens kronik af Martin Henriksen og Merete Dea Larsen, begge medlemmer af Sydslesvigudvalget for Dansk Folkeparti (DF).

De to DF-politikere kræver, at Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) skal råbe vagt i gevær, når »skolegårdens larm fyldes ud med tyske gloser i danske skoler«.

Udo Jessen kan ikke se, at SSW skal blandes ind i skoleforeningens sprogpolitik.

– Jeg respekterer, at to politiske partier er uenige. Det har jeg det helt fint med. Men jeg kan ikke se, hvorfor skolerne nu skal indblandes i striden mellem dem, lyder det fra formanden, der i øvrigt henviser til, at Skoleforeningen altid har haft sprogpolitik på agendaen.

– Men jeg ser det ikke som SSWs opgave at kontrollere, hvilket sprog der tales på skolegårdene, tilføjer han.

Ingen politisk vagthund

I formålsparagraffen i vedtægterne for Sydslesvigsk Forening (SSF) står der, at foreningens formål er at udbrede og pleje det danske sprog, værne om og fremme dansk og nordisk kultur og drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig.

Det henviser Jon Hardon Hansen, formand for SSF, i en samtale med Flensborg Avis til. Han mener, at Martin Henriksen og Merete Dea Larsen skyder forbi, når de mener, at SSW skal agere som politihund eller dommer, der fløjter kampen af, når der falder en tysk glose.

– SSW er ikke sat til for at vogte over danske sprog og kultur. SSW skal skabe gode rammebetingelser for mindretallet, forklarer Jon Hardon Hansen.

– Hvis man endelig vil skyde efter nogen, så skulle det være SSF og Skoleforeningen, tilføjer SSFs formand.

Samtidig slår han fast, at det er en skam, at de to politiske partier skyder på hinanden hen over grænsen.

Man skal ikke glemme, at begge gør meget for det danske mindretal, og det skal vi være glade for, siger Jon Hardon Hansen og slutter af med at sige, at det ville være trist, hvis der går partipolitik i det.

SSW minder om tidligere den regerings sprogpolitik

Mindretalssprogene har altid haft SSWs bevågenhed inden for mindretalspolitikken. Men SSW hverken kan eller vil holde gårdvagt i de danske skoler.

Flensborg. Det er lidt svært at skulle tage stilling til Martin Henriksen og Merete Dea Larsens kritik af, at partiets angiveligt ikke gør nok for at fremme det danske sprog inden for og uden for mindretallet, konstaterer SSW-formand, Flemming Meyer.

– Sprogdebatten er ikke noget nyt, og sproget på skolegårdene er vel lige, som det har været for 10 eller for 20 år siden.

Sproget centralt

– Vi i SSW er om nogen bevidst om betydningen af det danske sprog for det danske mindretal, der ikke ville kunne eksistere uden det danske sprog, kultur og sang.

– Så langt er jeg da også enig med Martin Henriksen og Merete Dea Larsen. Jeg synes bare, at de har sprunget et par ting over eller ikke rigtigt fulgt med i udviklingen, siger Flemming Meyer.

Ikke let med lille sprog

Han erkender, at det ikke er let at få alle der kan sproget, til også at tale dansk i dagligdagen.

– Det er svært at skulle klare sig med et sprog fra et lille land mod et sprog fra et stort land. Men SSW gør en stor indsats for det danske sprog – netop på det politiske plan.

– Det var på SSWs initiativ, at den tidligere regering fik vedtaget en plan for sprogpolitikken, som skal fremme dansk og frisisk, og som den ny regering lover at følge op.

SSW kan selv

– Martin Henriksen og Merete Dea Larsen behøver ikke at fortælle os i SSW, hvordan vi skal støtte det danske sprog. Når enkelte sydslesvigere siger et eller andet kontrært for eksempel om dobbeltsprog behøver han heller ikke hver gang kæde vedkommende sammen med SSW. Kritikeren er som regel også medlem i SSF og Skoleforeningen.

– Martin Henriksen og Merete Dea Larsens gentagne kritik mod SSW rammer forbi – det er en stor ommer, mener Flemming Meyer.

kommentar
deling del

Skriv et svar